Koordinator znanstvenih projekata i programa 2. vrste (m/ž)

Opis posla:

Koordinira programske aktivnosti, obavlja administrativni pregled dokumentacije pristigle na natječaj, sudjeluje u izradi natječajne dokumentacije, priprema materijale za sjednice Upravnog odbora i sjednice ostalih odbora vezanih uz poslove vrednovanja, organizira i sudjeluje na evaluacijskim sjednicama, komunicira s vrednovateljima Zaklade i osigurava pravovremeno provođenje postupaka vrednovanja, nadgleda provođenje projekata i pridržavanje ugovornih obveza, surađuje sa stručnim suradnikom za financijsko praćenje projekata, omogućava redovitu vezu između istraživača i voditelja projekata koje financira Zaklada i Upravnog odbora, priprema izvješća o programima, obavlja druge poslove po nalogu nadređene osobe poput financijskog praćenja projekata, vođenja potrebnih evidencija, izrada financijskih procjena, pripreme dokumentacije za financiranje projekata i slično.

Jedan izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijeme, s mjestom rada u Uredu Hrvatske zaklade za znanost, Vladimira Nazora 2, Opatija.

 

Uvjeti:

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:

  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij;
  • najmanje 1 godina radnog iskustva u znanstvenoj administraciji ili znanosti i visokom obrazovanju;
  • napredno znanje engleskog jezika u govoru i pismu;
  • napredno poznavanje rada na računalu (iskustvo u radu s programskim paketom MS Office: Excel, Word, PowerPoint);
  • visoki radni standardi, samostalnost u radu, odgovornost i pouzdanost, sklonost timskom radu, razvijene komunikacijske vještine, prilagodljivost različitim radnim aktivnostima u dinamičnom radnom okruženju.


Prednost: iskustvo u znanstvenoj administraciji ili znanosti i visokom obrazovanju i završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ekonomske struke.

 

Uz prijavu na natječaj pristupnici obavezno prilažu motivacijsko pismo, životopis, neovjerene preslike diplome i drugih dokumenata kojima dokazuju ispunjavanje uvjeta.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Stručna sprema: Visoka stručna sprema, Magistar struke

Jezici: Engleski (napredno)

Vještine: Excel, Word, Power Point, Internet

Vrsta zaposlenja: Na neodređeno vrijeme

Rok prijave: 21 dan od dana objave natječaja


Prijave se primaju isključivo u elektroničkom obliku putem portala MojPosao ili na e-mail adresu: ilijana@hrzz.hr.

U provedenom natječaju izabrana je kandidatkinja Maja Kordić Sekulić.