Koordinator znanstvenih projekata i programa 1. vrste (m/ž)

Opis posla:

Predlaže načine unaprjeđenja procedura vrednovanja, provodi analize provedbe natječaja i programa, prati stanje i analizira učinkovitost instrumenata i programa Zaklade, a u okviru svoje nadležnosti izrađuje prijedloge za poboljšanje i/ili razvoj novih programa, predlaže i provodi aktivnosti vezane uz unaprjeđenje rada i uz planiranje, programiranje godišnjih i višegodišnjih programa i projekata koji su namijenjeni ostvarivanju svrhe Zaklade, priprema tematske akcijske planove iz područja rada Odjela, prati njihovo ispunjavanje i o rezultatima izvještava voditelja Odjela.

Traži se jedan izvršitelj (m/ž) na određeno vrijeme (zamjena za bolovanje, rodiljni i roditeljski dopust) uz probni rok od šest mjeseci, s mjestom rada u Uredu Hrvatske zaklade za znanost, Nazorova 2, 51410 Opatija.


Uvjeti:

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

  • završen preddiplomski i diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij; najmanje 3 godine radnog iskustva u znanstvenoj administraciji ili znanosti i visokom obrazovanju,
  • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu;
  • izvrsno poznavanje rada na računalu (iskustvo u radu s programskim paketom MS Office: Word, Excel, PowerPoint);
  • visoki radni standardi, samostalnost u radu, odgovornost i pouzdanost, sklonost timskom radu, razvijene komunikacijske vještine, prilagodljivost različitim radnim aktivnostima u dinamičnom radnom okruženju.

Uz prijavu na natječaj pristupnici prilažu motivacijsko pismo, životopis, neovjerene preslike diplome i drugih dokumenata kojima dokazuju ispunjavanje uvjeta.

Stručna sprema: Visoka stručna sprema, Magistar struke

Jezici: Engleski (napredno)

Vještine: Word, Excel, Power Point, Internet

Vrsta zaposlenja: Na određeno vrijeme


Natječaj je objavljen 16. listopada 2020. u Narodnim novinama 113/20 i na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju suglasnost Hrvatskoj zakladi za znanost da kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Prijava s potrebnom dokumentacijom podnosi se isključivo putem elektroničke pošte na e-mail adresu majabm@hrzz.hr u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama, s naznakom: »Prijava na javni natječaj – koordinator 1. vrste«.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od izbora.

U provedenom natječaju izabran je Alen Plančić, mag. iur.