Koordinator međunarodnih natječaja (m/ž)

Opis posla

Koordinira programske aktivnosti u Odjelu za međunarodne programe i fondove, obavlja administrativne i stručne poslove pripreme i prijave projekata na EU i međunarodne fondove, sudjeluje u pripremi ugovora o financiranju, prikuplja analitičke podatke o programima, priprema naloge za isplatu za projekte, priprema relevantna izvješća i planove o provedbi programa financiranih iz međunarodnih fondova, osigurava postizanje rezultata programa i provođenja aktivnosti u skladu s hodogramom, priprema materijale za sjednice Upravnog odbora Hrvatske zaklade za znanost i sjednice ostalih odbora vezanih uz poslove vrednovanja, komunicira s vrednovateljima Hrvatske zaklade za znanost i osigurava pravovremeno provođenje postupaka vrednovanja, prati provedbu radnog plana pod-projekata i pridržavanja ugovornih obveza, posreduje u komunikaciji između korisnika potpora i Upravnog odbora Hrvatske zaklade za znanost, organizira seminare, konferencije, sastanke i ostala događanja, sudjeluje u pripremi publikacija i materijala Hrvatske zaklade za znanost (letci, Glasnik, godišnje izvješće i ostali dokumenti), brine o sadržaju mrežnih stranica Hrvatske zaklade za znanost, prevodi stručne tekstove s engleskog i na engleski jezik, obavlja druge poslove po nalogu voditelja Odjela ili izvršnog direktora.

Traži se 1 izvršitelj (m/ž) na određeno vrijeme do povratka djelatnice s rodiljnog dopusta, s mjestom rada u uredu Hrvatske zaklade za znanost, Ilica 24, Zagreb.

Uvjeti:

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:
 – završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij
 – najmanje 1 godinu radnog iskustva na sličnim poslovima
 – aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu
 – opće poznavanje propisa Europskog socijalnog fonda i poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa Europske unije
 – izvrsno poznavanje rada na računalu (iskustvo u radu s programskim paketom MS Office: Word, PowerPoint, Excel)
 – visoki radni standardi, samostalnost u radu, odgovornost i pouzdanost, sklonost timskom radu, razvijene komunikacijske vještine, prilagodljivost različitim radnim aktivnostima u dinamičnom radnom okruženju

Prednost: iskustvo u radu na EU projektima i/ili projektima financiranih iz strukturnih fondova EU kao voditelj/koordinator/administrator projekata i/ili stečeno radno iskustvo u institucijama koje su korisnici EU sredstava ili sredstava iz strukturnih fondova EU, završeni programi izobrazbe službenika koji rade na poslovima vezanim uz fondove Europske unije, što ih organiziraju i provode resorna ministarstva i institucije nadležne za provedbu izobrazbe

Uz prijavu na natječaj pristupnici prilažu motivacijsko pismo, životopis, neovjerene preslike diplome i drugih dokumenata kojima dokazuju ispunjavanje uvjeta.

Molimo da cjelovitu prijavu dostavite isključivo u elektroničkom obliku putem linka za prijavu koji je dostupan na portalu MojPosao.net.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće biti razmatrane.

Stručna sprema: Visoka stručna sprema, Magistar struke

Jezici: Engleski (napredno)

Vještine: Word, Excel, Power Point, Internet

Županija rada: Grad Zagreb

Vrsta zaposlenja: Na određeno vrijeme

Objavljeno: 7.6.2018.

Rok prijave: 15.6.2018.

Prijave isključivo putem portala MojPosao.net.