Koordinator međunarodnih natječaja (m/ž)

1 izvršitelj na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci (s mogućnošću produljenja ugovora o radu) s mjestom rada u uredu Hrvatske zaklade za znanost, Ilica 24, 10000 Zagreb.

Opis posla:

 • koordinira programske aktivnosti u Odjelu za međunarodne programe i fondove
 • obavlja administrativne i stručne poslove pripreme i prijave projekata na EU i međunarodne fondove
 • obavlja administrativni pregled dokumentacije pristigle na natječaj, sudjeluje u izradi natječajne dokumentacije
 • sudjeluje u pripremi ugovora o financiranju
 • prikuplja analitičke podatke o programima
 • priprema naloge za isplatu za projekte
 • priprema relevantna izvješća i planove o provedbi programa financiranih iz međunarodnih fondova
 • osigurava postizanje rezultata programa i provođenja aktivnosti u skladu s hodogramom
 • priprema materijale za sjednice Upravnog odbora Hrvatske zaklade za znanost i sjednice ostalih odbora vezanih uz poslove vrednovanja
 • komunicira s vrednovateljima Hrvatske zaklade za znanost i osigurava pravovremeno provođenje postupaka vrednovanja
 • prati provedbu radnog plana pod-projekata i pridržavanja ugovornih obveza, posreduje u komunikaciji između korisnika potpora i Upravnog odbora Hrvatske zaklade za znanost
 • organizira seminare, konferencije, sastanke i ostala događanja
 • sudjeluje u pripremi publikacija i materijala Hrvatske zaklade za znanost (letci, Glasnik, godišnje izvješće i ostali dokumenti)
 • brine o sadržaju mrežnih stranica Hrvatske zaklade za znanost
 • prevodi stručne tekstove s engleskog i na engleski jezik
 • obavlja druge poslove po nalogu voditelja Odjela ili izvršnog direktora


Uvjeti:
Na natječaj se, pod istim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:

 • završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na sličnim poslovima
 • napredno znanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • napredno poznavanje rada na računalu (iskustvo u radu s programskim paketom MS Office: Excel, Word, PowerPoint; internet)
 • visoki radni standardi, samostalnost u radu, odgovornost i pouzdanost, sklonost timskom radu, razvijene komunikacijske vještine, prilagodljivost, sposobnost rada na više zadataka istovremeno, sposobnost rada pod pritiskom i rokovima


Prednost:
– iskustvo u znanstvenoj administraciji ili znanosti i visokom obrazovanju
– stečen doktorat znanosti
– završen diplomski sveučilišni studij ekonomskog smjera
– iskustvo u području pripreme i provedbe EU projekata iz Okvirnog programa za istraživanje i inovacije Europske unije i/ili Strukturnih fondova

Uz prijavu na natječaj pristupnici prilažu motivacijsko pismo, životopis, neovjerene preslike diplome i drugih dokumenata kojima dokazuju ispunjavanje uvjeta.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće biti razmatrane.

Molimo da cjelovitu prijavu dostavite u elektroničkom obliku putem linka za prijavu.

Stručna sprema: Visoka stručna sprema, MBA, Magisterij, Magistar struke, Doktorat

Potrebne godine iskustva: 1

Jezici: Engleski (napredno)

Vještine: Word, Excel, Power Point, Outlook, Internet

Vrsta zaposlenja: Na određeno vrijeme

Objavljeno: 28.02.2020.

Rok prijave: 13.03.2020.

Prijave isključivo putem portala www.moj-posao.net

Obavijest kandidatima o poništenju natječaja:

Poštovani kandidati,

S obzirom na izvanredne okolnosti uzrokovane epidemijom bolesti COVID-19 zbog koje je Vlada Republike Hrvatske 02. travnja 2020. donijela Odluku o ograničavanju korištenja sredstava predviđenih Državnim proračunom RH i financijskim planovima izvanproračunskih korisnika Državnog proračuna za 2020. godinu, Upravni odbor Hrvatske Zaklade za znanost je na svojoj 165. sjednici održanoj 06. travnja 2020. donio odluku Klasa: 120-02/20-02/10, Ur. Broj: 63-02/01-20-1 o poništenju natječaja za zapošljavanje na radnom mjestu „Koordinator međunarodnih natječaja 2. vrste” u Odjelu za međunarodne programe i fondove koji je 28. veljače 2020. godine objavljen na portalu mojposao.net.
Nažalost trenutačnu situaciju nismo bili u mogućnosti predvidjeti te se nadamo se da ćete i dalje pratiti naše eventualne buduće natječaje.