Koordinator istraživačkih potpora 1. vrste (m/ž) u Odjelu za mlade istraživače

Opis posla: Vrši analize provedbe natječaja i programa, prati stanje i analizira učinkovitost programa za financiranje istraživačkih potpora Zaklade, u okviru svoje nadležnosti izrađuje prijedloge za poboljšanje i/ili razvoj novih programa, predlaže i provodi aktivnosti vezane uz unaprjeđenje rada i uz planiranje natječaja za istraživačke potpore, priprema tematske akcijske planove iz područja rada Odjela za mlade istraživače, prati njihovo ispunjavanje i o rezultatima izvještava voditelja Odjela te obavlja druge poslove po nalogu voditelja Odjela.

Jedan izvršitelj (m/ž) na određeno vrijeme (zamjena za bolovanje, rodiljni i roditeljski dopust) uz probni rok od tri mjeseca, s mjestom rada u Uredu Hrvatske zaklade za znanost, Ilica 24, 10000 Zagreb.


Uvjeti

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:

  • završen preddiplomski i diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij;
  • najmanje 3 godine radnog iskustva u znanstvenoj administraciji ili znanosti i visokom obrazovanju;
  • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu;
  • izvrsno poznavanje rada na računalu (iskustvo u radu s programskim paketom MS Office: Word, Excel, PowerPoint);
  • visoki radni standardi, samostalnost u radu, odgovornost i pouzdanost, sklonost timskom radu, razvijene komunikacijske vještine, prilagodljivost različitim radnim aktivnostima u dinamičnom radnom okruženju.

Uz prijavu na natječaj pristupnici prilažu motivacijsko pismo, životopis, neovjerene preslike diplome i drugih dokumenata kojima dokazuju ispunjavanje uvjeta.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Stručna sprema: Visoka stručna sprema, Magistar struke

Jezici: Engleski (napredno)

Vještine: Word, Excel, Power Point, Internet

Vrsta zaposlenja: Na određeno vrijeme

Rok prijave: 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama

Prijave se podnose isključivo u elektroničkom obliku na e-mail adresu: ilijana@hrzz.hr

U provedenom natječaju izabrana je Ana Horvat, mag. phil. et mag. philol. franc.