Koordinator ESF potpora (m/ž)

Opis posla

Administrativna, financijska i logistička provedba programa „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“, uključujući izradu kvartalnih izvještaja i zahtjeva za nadoknadu sredstava, praćenje proračuna, osiguranje postizanja rezultata Programa i provođenja aktivnosti u skladu s hodogramom, koordiniranje aktivnosti, organizacija seminara i događanja, priprema materijala za sjednice Upravnog odbora i sjednice ostalih tijela vezanih uz poslove vrednovanja, komunikacija s vrednovateljima Hrvatske zaklade za znanost i osiguravanje pravovremenog provođenja postupaka vrednovanja, praćenje provedbe radnog plana pod-projekta i pridržavanja ugovornih obveza, posredovanje u komunikaciji između korisnika istraživačkih potpora i Upravnog odbora Hrvatske zaklade za znanost, priprema financijskog plana za Program kao i ostalih izvještaja, obavljanje drugih poslova po nalogu voditelja Odjela za mlade istraživače.

Dva izvršitelja (m/ž) na određeno vrijeme za vrijeme trajanja programa „Projekt mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“, uz probni rok od 6 mjeseci, s mjestom rada u Uredu Hrvatske zaklade za znanost, Ilica 24, Zagreb.

Uvjeti

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:

 – završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij;
 – najmanje 1 godinu radnog iskustva u pripremi i provedbi projekata financiranih iz EU fondova i/ili ESI fondova;
 – aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu;
 – opće poznavanje propisa Europskog socijalnog fonda i poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa Europske unije;
 – izvrsno poznavanje rada na računalu (iskustvo u radu s programskim paketom MS Office: Word, PowerPoint, Excel);
 – visoki radni standardi, samostalnost u radu, odgovornost i pouzdanost, sklonost timskom radu, razvijene komunikacijske vještine, prilagodljivost različitim radnim aktivnostima u dinamičnom radnom okruženju.

Prednost: iskustvo u radu na EU projektima i/ili projektima financiranih iz strukturnih fondova EU kao voditelj/koordinator/administrator projekata i/ili stečeno radno iskustvo u institucijama koje su korisnici EU sredstava ili sredstava iz strukturnih fondova EU. Završeni programi izobrazbe službenika koji rade na poslovima vezanim uz fondove Europske unije, što ih organiziraju i provode resorna ministarstva i institucije nadležne za provedbu izobrazbe. Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ekonomskog usmjerenja.

Uz prijavu na natječaj pristupnici prilažu motivacijsko pismo, životopis, neovjerene preslike diplome i drugih dokumenata kojima dokazuju ispunjavanje uvjeta.

Molimo da cjelovitu prijavu dostavite isključivo u elektroničkom obliku putem linka za prijavu koji je dostupan na portalu MojPosao.net .

Nepotpune i nepravovremene prijave neće biti razmatrane.

Stručna sprema: Visoka stručna sprema, Magistar struke

Jezici: Engleski (napredno)

Vještine: Word, Excel, Power Point, Internet

Županija rada: Grad Zagreb

Vrsta zaposlenja: Na određeno vrijeme

Objavljeno: 2.1.2018.

Rok prijave: 8.1.2018.

Prijave isključivo putem portala MojPosao.net