Koordinator ESF potpora (m/ž)

Opis posla:

Administrativna, financijska i logistička provedba Programa „Znanstvena suradnja“, uključujući izradu kvartalnih izvještaja i zahtjeva za nadoknadu sredstava, praćenje proračuna, kontrolu provedbe javne nabave i jednostavnih nabava, osiguranje postizanja rezultata Programa i provođenja aktivnosti u skladu s hodogramom, koordiniranje aktivnosti, organizacija seminara i događanja, priprema materijala za sjednice Upravnog odbora i sjednice ostalih tijela vezanih uz poslove vrednovanja, komunikacija s vrednovateljima Hrvatske zaklade za znanost i osiguravanje pravovremenog provođenja postupaka vrednovanja, praćenje provedbe radnog i financijskog plana pod-projekta i pridržavanja ugovornih obveza, posredovanje u komunikaciji između korisnika istraživačkih potpora i Upravnog odbora Hrvatske Zaklade za znanost, priprema financijskog plana za Program kao i ostalih izvještaja, obavljanje drugih poslova po nalogu voditelja Odjela za međunarodne programe i fondove.


Traže se dva izvršitelja (m/ž) na određeno vrijeme, jednog na određeno vrijeme najranije od 16. 11. 2020. godine do 18. 12. 2023. godine, a drugog kao zamjena za vrijeme trajanja porodiljnog i roditeljskog dopusta, uz probni rok od šest mjeseci, s mjestom rada u Uredu Hrvatske zaklade za znanost, Ilica 24, Zagreb.


Uvjeti:

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

  • završen preddiplomski i diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij;
  • najmanje 2 godine radnog iskustva na poslovima pripreme i provedbe znanstvenih projekata i/ili projekata financiranih iz EU fondova i/ili ESI fondova;
  • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu;
  • opće poznavanje propisa Europskog socijalnog fonda i poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa Europske unije;
  • izvrsno poznavanje rada na računalu (iskustvo u radu s programskim paketom MS Office: Word, Excel, PowerPoint);
  • visoki radni standardi, samostalnost u radu, odgovornost i pouzdanost, sklonost timskom radu, razvijene komunikacijske vještine, prilagodljivost različitim radnim aktivnostima u dinamičnom radnom okruženju.


Prednosti
:

  • važeći certifikat u području javne nabave;
  • iskustvo u radu na EU projektima i/ili projektima financiranih iz strukturnih fondova EU kao voditelj/koordinator/administrator projekata, posebno na projektima financiranim iz Europskog socijalnog fonda;
  • stečeno radno iskustvo u znanstvenim institucijama koje su korisnici EU sredstava ili sredstava iz strukturnih fondova EU;
  • završeni programi izobrazbe službenika koji rade na poslovima vezanim uz fondove Europske unije.


Uz prijavu na natječaj pristupnici prilažu motivacijsko pismo, životopis, neovjerene preslike diplome i drugih dokumenata kojima dokazuju ispunjavanje uvjeta.

Stručna sprema: Visoka stručna sprema, Magistar struke

Jezici: Engleski (napredno)

Vještine: Word, Excel, Power Point, Internet

Vrsta zaposlenja: Na određeno vrijeme

Mjesto rada: Zagreb


Objavljeno: 15. 10. 2020.

Rok prijave: 29. 10. 2020

Prijave se podnose isključivo putem portala MojPosao.net.

U provedenom natječaju izabrani su dr. sc. Danijela Mavrić Čeliković, mag. hist. Arno Bašić, univ. spec. pol.