Konzorcij QuantERA objavio izvješće o javnim politikama u području kvantnih tehnologija

QuantERA (ERA-NET Cofund in Quantum Technologies) je konzorcij koji okuplja 32 organizacije za financiranje znanstvenih istraživanja iz 27 zemalja i koji financira međunarodne istraživačke projekte u području kvantnih tehnologija. Hrvatska zaklada za znanost priključila se konzorciju 2018. godine.

Organizacije-članice konzorcija tijekom 2020. prikupljale su podatke o nacionalnim politikama u području kvantnih tehnologija koje su na snazi u njihovim državama. Svaka je organizacija sastavila pregled prioritetnih područja istraživanja i financiranja istraživanja na nacionalnoj razini u području kvantnih tehnologija i popis istraživačkih grupa koje se bave kvantnim tehnologijama.

Ovo izvješće trebalo bi pružiti informacije znanstvenicima o javnim politikama u području kvantnih tehnologija diljem Europe te o instrumentima financiranja i prioritetima pojedinih organizacija za financiranje istraživanja. Osim toga, omogućit će bolju koordinaciju među organizacijama za financiranje istraživanja te napredak programa QuantERA i budućih natječaja u okviru ovog programa.

Izvješće je dostupno ovdje.