Koliko publikacija je proizašlo iz projekata?

Broj publikacija proizašlih iz Istraživačkih i Uspostavnih istraživačkih projekata

Broj i vrsta publikacija proizašla iz HRZZ projekata