Koliko je doktoranada zaposleno na programu razvoja karijera?