Kolika je prolaznost prema spolu voditelja projekta i godini objave natječaja?

Postotak prolaznosti na natječajima IP-a prema spolu i godini objave natječaja od 2013. do 2020. godine

Postotak prolaznosti na natječajima UIP-a prema spolu i godini objave natječaja od 2013. do 2020. godine