Kolika je citiranost publikacija po organizacijama?

*Organizacije s najvećim brojem citata po publikaciji i *FWCI omjerima (HRZZ, 2015. – 2020.)

  • U grafičkom prikazu prikazano je prvih pet organizacija s najvećim brojem citata po publikaciji i FWCI omjerima
  • *FWCI (eng. Field-Weighted Citation Impact) pokazuje omjer između broja citata unutar analizirane skupine publikacija i prosječnog broja citata svih ostalih sličnih publikacija indeksiranih u Scopusovoj bazi podataka. FWCI vrijednost 1 upućuje na to da su publikacije unutar analiziranog skupa citirane prosječno kao ostale slične publikacije indeksirane u Scopusovoj bazi podataka. FWCI vrijednost veća od 1 znači da je analizirani skup publikacija citiraniji od očekivanog u odnosu na globalni prosjek