DR. SC. KLARA ZUBČIĆ

Utjecaj proteotoksičnog stresa na agregaciju i toksičnost tau proteina čovjeka izraženog u kvascu Saccharomyces cerevisiae

Alzheimerova bolest je neurodegenerativna bolest koju karakterizira nakupljanje agregata proteina tau u stanicama zahvaćenih dijelova mozga, te posljedično odumiranje neurona. Glavni rizični faktor za nastanak Alzheimerovu bolest je starenje, no unatoč brojnim istraživanjima, uzroci agregacije i toksičnosti proteina tau uvelike su nerazjašnjeni. Cilj ovog rada je istražiti čimbenike koji dovode do agregacije i toksičnosti tau proteina, posebice utjecaj staničnog starenja i proteotoksičnog stresa. U svrhu praćenja agregacije proteina tau u živim stanicama, konstruirat će se reporterski sustav za detekciju interakcija proteina tau-tau temeljen na komplementaciji enzima luciferaze. Radi genetičkog pristupa otkrivanja čimbenika agregacije i toksičnosti tau proteina kao stanični model odabran je kvasac Saccharomyces cerevisiae. Uspostava luminiscentnog reportera za primjenu u kvascu omogućit će genetički probir čimbenika agregacije i toksičnosti tau proteina, te tako doprinijeti razumijevanju mehanizama nastanka Alzheimerove bolesti.

Mentor: dr. sc. Mirta Boban (Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Hrvatski institut za istraživanje mozga)

Natječajni rok: DOK-2018-01

Klara Zubčić završila je diplomski studij molekularne biologije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2018. godine. Iste godine upisuje poslijediplomski doktorski studij Neuroznanost na Medicinskom fakultetu u Zagrebu te postaje asistent na Hrvatskom institutu za istraživanje mozga za istraživački rad na projektu „Hiperfosforilacija, agregacija i transsinaptički prijenos tau proteina u Alzheimerovoj bolesti: analiza likvora i ispitivanje potencijalnih neuroprotektivnih spojeva (HRZZ-IP-2014-09-9730)“. Aktivno je sudjelovala na mnogim međunarodnim i domaćim znanstvenim skupovima iz područja neuroznanosti. Pohađala je ljetnu školu LiCEND 2019 “Experimental Models for Neurodegenerative Disorders: From Cells to Model Organisms”, Lille, Francuska.