DR. SC. KLARA FILEK

 Raznolikost mikrobnih zajednica: dijatomeje i bakterije glavatih želvi

Unutar uspostavnog projekta „Mikrobiom glavate želve (Caretta caretta): uvid u epizoičke i endozoičke zajednice“ (TurtleBIOME) istražuju se zajednice mikroorganizama koje žive na površini i unutar probavnog sustava glavatih želvi u Sredozemnom moru. Bolje razumijevanje ekologije i fiziologije glavatih želvi kroz proučavanje njihovih simbiotskih mikroorganizama može pridonijeti unaprjeđenju napora u zaštiti ove ugrožene vrste. Rad doktorandice Filek fokusiran je na zajednice bakterija i dijatomeja na površini oklopa i kože glavatih želvi. Bakterije i dijatomeje su prvi kolonizatori neživih i živih čvrstih površina u morskom okolišu što uključuje i kožu mnogih morskih kralješnjaka pa tako i glavate želve. Identifikacija i karakterizacija nepoznatih vrsta dijatomeja specifičnih samo za morske kornjače prvi je korak u otkrivanju utjecaja zajednica mikroorganizama na glavate želve. Doktorandica Filek će u svojim analizama tradicionalnu morfološku karakerizaciju dijatomeja nadopuniti i molekularnom filogenijom kroz analizu genskih markera (SSU, rbcL i psbC geni). Danas je poznato da sastav i aktivnost mikrobioma imaju širok utjecaj na domaćina. Odnosi i dinamika između mikroorganizama unutar mikrobioma su još uvijek nepoznati, pogotovo na morskim kornjačama. Rad doktorandice Filek pokušat će okarakterizirati i odnose između bakterija i dijatomeja unutar biofilmova na leđima kornjača, pomoću kokultivacije bakterija i dijatomeja te analize mikrobniih zajednica kultura sekvenciranjem 16S rRNA gena. Opisivanjem dosad nepoznatih i intrigantnih mikrostaništa nadamo se pridonijeti razumijevanju cjelokupnog holobionta glavate želve i pripomoći u naporima zaštite ove karizmatične životinje.

Mentorica: doc. dr. sc. Sunčica Bosak (Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet)

Natječajni rok: DOK-2018-01

Klara Filek rođena je u Zadru 1992. godine. Preddiplomski studij biologije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu upisuje 2011. godine a diplomski studij biologije (specijalizacija mikrobiologija i imunologija) upisuje 2016. godine na Sveučilištu u Uppsali (Uppsala Universitet). Diplomirala je na temi „Contact-dependent growth inhibition in Escherichia coli EC93“ u grupi Sanne Koskiniemi. Tijekom studija bila je aktivni član Udruge studenata biologije (BIUS) kao voditeljica Sekcije za mikrobiologiju. Kao asistentica i doktorandica na uspostavnom projektu HRZZ-a TurtleBIOME (UIP-2017-05-5635) zaposlila se 2018. godine u sklopu projekta „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“.