Kemičari s IRB-a razvili novu asimetričnu organokatalitičku metodu

Znanstvenici iz Laboratorija za biomimetičku kemiju Instituta Ruđer Bošković Mateja Matišić i Matija Gredičak objavili su rad u časopisu Chemical Communications, u kojem su opisali novi protokol za pripravu jedne vrste optički čistih struktura, sastavnih podjedinica niza biološki aktivnih spojeva. Razvijena asimetrična organokatalitička metoda čišća je i učinkovitija od postojećih metoda koje su u primjeni te ima vrlo visok potencijal za primjenu u farmaceutskoj industriji.

Razvoj ovog protokola rezultat je istraživanja koje je provedeno u sklopu projekta IP-2018-01-4053 „Nove strategije za pripravu tetrasupstituiranih kiralnih centara: asimetrične katalitičke reakcije usmjerene protuanionom (NSYNC-ACDC), dok je Mateja Matišić, ujedno prva autorica članka, doktorandica zaposlena u okviru „Projekta razvoja karijera mladih istraživača” (DOK-2018-01).

Više o rezultatima ovog istraživanja možete pročitati u priopćenju IRB-a.