DR. SC. KARLO KOŠČEVIĆ

Metode procjene boje osvjetljenja scene zasnovane na konvolucijskim neuronskim mrežama

Poboljšanje slika u boji važan je problem u mnogim primjenama obrade slike. Neprekidan razvoj senzora slike i rastuće potrebe tržišta za naprednim rješenjima koja su temeljena na tehnologijama obrade slike glavni su razlozi za sve veću važnost tehnika za poboljšanje slika. Cilj je istraživačkog projekta unaprjeđenje dvaju postupaka za poboljšanje slika u boji: računalna postojanost boja i preslikavanje intenziteta. Razvoj metoda dubokog učenja i sve veća integracija sklopovlja koje omogućuje metode dubokog učenja u svakodnevno okruženje čovjeka otvorili su prostor za novi napredak u metodama poboljšanja slike. Stoga se u sklopu ovog projekta želi istražiti tehnike strojnog učenja, s posebnim naglaskom na metode dubokog učenja, te razviti nove metode za računalnu postojanost boja i preslikavanje intenziteta. Uz to, budući da metode dubokog učenja u mnogim primjenama zahtijevaju značajniju računalnu snagu, prilikom razvoja metoda, dodatna pažnja posvetit će se optimiranju njihove računalne složenosti. Dodatno, potreba za podatcima za razvoj metoda obrade slike u konstantnom je porastu, posebice u istraživanjima koja se temelje na metodama dubokih neuronskih mreža. Primjena tih metoda u područjima postojanosti boja i preslikavanja intenziteta u svojim je začecima i postojeći skupovi podataka nisu adekvatni za primjenu dubokih metoda. Stoga je dodatni cilj ovog projekta razvoj novih skupova podataka koji će što bolje oslikavati stvarni svijet te omogućiti razvoj naprednih metoda.

Mentor: prof. dr. sc. Sven Lončarić (Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva)

Natječajni rok: DOK-2018-01

Karlo Koščević rođen je 1995. godine u Vinkovcima. U Vinkovcima je pohađao prirodoslovno-matematički program Gimnazije Matije Antuna Reljkovića. Obrazovanje je nastavio na Sveučilištu u Zagrebu, Fakultetu elektrotehnike i računarstava, gdje je diplomirao 2018. godine na temu „Automatsko vizualno očitavanje brojila pomoću dubokog učenja”. Od 2018. godine doktorand je na FER-u pod mentorstvom prof. dr. sc. Svena Lončarića. Zaposlen je kao asistent na FER-u na projektu PerfectColor Hrvatske zaklade za znanost. Mlađi je član IEEE. Glavni su mu istraživački interesi računalni vid i duboke neuronske mreže.