Kakva je zastupljenost muškaraca i žena u panelima za vrednovanje koje imenuje HRZZ?

Postupak vrednovanja provodi se objektivnom i mjerodavnom znanstvenom i stručnom recenzijom. Kako bi se osigurao izbor i financiranje najboljih projekata, Zaklada je razvila postupak vrednovanja projektnih prijedloga koji se temelji na prihvaćenoj europskoj praksi istorazinske procjene (engl. peer review) u kojemu sudjeluju međunarodni stručnjaci te na vrednovanju u odborima u koje su uključeni hrvatski stručnjaci, pri čemu se vodi računa o uvjetima natječaja i znanstvenoj kakvoći pojedinih prijedloga, kao i o uravnoteženom razvoju znanstvenih područja i polja u Republici Hrvatskoj. 

Iz Strateškog plana HRZZ-a 2013-2018.

….Assessment of the research excellence of a proposal, as judged by scientific peers, has long been the primary criterion by which research proposals and outputs have been assessed in almost all peer/merit review systems, and especially in those operated by Global Research Council (GRC) participants…..

Global Research Council, 2018

Udio članova panela za evaluaciju projektnih prijedloga prijavljenih na natječaje UIP-a prema spolu i znanstvenom području od 2013. do 2020. godine

Udio članova panela za evaluaciju projektnih prijedloga prijavljenih na natječaje IP-a prema spolu i znanstvenom području od 2013. do 2020. godine