DR. SC. JULIO CAR

Modeliranje parametara sustava koloidnih otopina nanočestica dobivenih laserskom ablacijom u vodi i primjene

U doktorskom radu će se primjenjivati neravnotežni hladni atmosferski plazmeni mlazovi (engl. Atmospheric pressure plasma jet, APPJ) na tretman materijala, uglavnom polimera, celuloze i srodnih materijala u vidu poboljšanja njihovih svojstava i impregnacije nanočestica. Nanočestice će se proizvoditi putem laserske ablacije meta u tekućinama koja je poznata kao green synthesis tehnika. U tim procesima će se koristiti standardne metalne i metalno-oksidne mete, ali i specijelne dvo-komponentne mete s željenim sastavom koje će se sintetizirati u okviru ovog rada. Atmosferski plazmeni mlazovi proučavat će se pomoću optičke spektroskopije kako bi se dobio uvid u njihov sastav ali i u same procese obrade materijala. Cilj doktorskog rada je dobiti polimerne materijale impregnirane s nanočesticama  s boljim barijernim svojstvima, boljom UV zaštitom i boljom anti-mikrobiološkom učinkovitošću kao i unaprijediti proces fotokatalize primjenom specijalno dizajniranih nanočestica dobivenih razvojem inovativne tehnike laserske sinteze nanočestica u tekućinama gdje će se mete proizvoditi putem pulsne laserske depozicije. Rezultati projekta mogu imati utjecaja na razvoj materijala relevantnih za pakiranje hrane i umjetnog tekstila, senzora, fotokatalitičnih materijala, itd.

Mentor: dr. sc. Nikša Krstulović (Institu za fiziku)

Natječajni rok: DOK-2018-01

Julio Car (rođen 16/02/1993) završio je integrirani preddiplomski i diplomski studij fizike, istraživački smjer na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu. Trenutačno je na doktorskom studiju iz atomske i molekulske fizike na Institutu za fiziku u Zagrebu iz polja laserske spektroskopije plazme odnosno preciznije laserske ablacije materijala I impregnacije nanočestica u polimere. Njegov doktorski rad se bazira na tretmanu celuloze hladnom atmosferskom plazmom s ciljem dobivanja željenih površinskih svojstava. Tijekom doktorskog studija sudjelovao je na 26. Konferenciji iz vakumskih znanosti održanoj u Njivicama, Krk, Hrvatska. Koautor je jednog znanstvenog postera pod nazivom Određivanje koncentracije laserski sintetiziranih Ag nanočestica u vodi.