JULIA KATARINA FILEŠ KRAMBERGER

Procesi proizvodnje prapovijesnog arheološkog tekstila

Doktorandica Julia Fileš Kramberger u sklopu svoga doktorskoga studija arheologije bavi se istraživanjem prapovijesnog arheološkog tekstila i procesima njegove proizvodnje. Njezino istraživanje temelji se na materijalu s lokaliteta Donja Dolina u Bosni i Hercegovini, a uz to obrađuje i komparativni željeznodobni materijal s područja sjeverne i istočne Hrvatske.

Cilj ovoga istraživanja je otkriti način svakodnevnog života ljudskih zajednica s posebnim naglaskom na proizvodnju, uporabu i razmjenu tkanine, jednog od arheoloških materijala koji se najrjeđe pronalaze na nalazištima zbog njihove propadljive prirode. Uz to, vrlo je važan ishod dobiti detaljnije informacije o problematici ženskog identiteta u prapovijesnoj Europi, budući da su u prapovijesti, ali i kasnije, u procesu proizvodnje tkanine najčešće sudjelovale žene. Isto tako, cilj je na području Hrvatske sakupiti što više informacija o postojećim nalazima keramičkog pribora za izradu tkanine te mogućim organskim i mineraliziranim ostacima te na taj način smjestiti i hrvatska nalazišta na kartu Europe.

Kroz projekte „Željeznodobni ženski identiteti u južnom dijelu Karpatske kotline“ i „Pogrebni običaji starijeg željeznog doba u južnoj Panoniji – raskrižja identiteta“ HRZZ-a doktorandica ima priliku surađivati s različitim arheološkim institucijama u Hrvatskoj i u inozemstvu te ima mogućnost sudjelovanja, ali i samostalnog provođenja terenskih istraživanja brončanodobnih i željeznodobnih lokaliteta. Sve ovo dodatno joj omogućuje učenje i korištenje najnovije metodologije terenskih istraživanja te metodologije SEM-a i digitalne mikroskopije koje se primjenjuju na organskim i mineraliziranim ostacima tekstila.

Konačni rezultati istraživanja pokazat će u kolikoj mjeri i na kojim razinama su ljudske zajednice na području porječja Save i okolice u željeznom dobu proizvodile i koristile tkanine, a oni će, osim znanstvenoj zajednici svakako biti predstavljeni i široj publici u svrhu popularizacije arheologije kao znanosti.

Mentor: prof. dr. sc. Hrvoje Potrebica (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

Natječajni rok: DOK-2018-01

Julia Katarina Fileš Kramberger rođena je 1993. g. u Badenu u Austriji. U Zagrebu je završila osnovnu školu i Klasičnu gimnaziju. Diplomirala je 2017. god. na Odsjeku za arheologiju i na Odsjeku za romanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Upisala je doktorski studij na Odsjeku za arheologiju 2018. godine pod mentorstvom prof. dr. sc. Hrvoja Potrebice, te se iste godine zaposlila na Odsjeku kao asistentica preko Projekta razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti Hrvatske zaklade za znanost. Od iste je godine doktorandica na projektu „Pogrebni običaji starijeg željeznog doba u južnoj Panoniji – raskrižja identiteta” i „Željeznodobni ženski identiteti u južnom dijelu Karpatske kotline”. Od 2019. sudjeluje u izvođenju terenske nastave na Katedri za prapovijesnu arheologiju Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Njen istraživački interes obuhvaća arheologiju željeznog doba i prapovijesni arheološki tekstil. Tijekom svojeg dosadašnjeg doktorskog studija sudjelovala je predavanjima i posterima na više domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova te je zamjenik voditelja na nekoliko terenskih istraživanja brončanodobnih i željeznodobnih arheoloških lokaliteta.