DR. SC. JOZO IŠTUK

Utjecaj β-glukana na bioraspoloživost polifenola voća ispitivanjem kinetičkih modela simuliranih probavnih procesa

Polifenoli su prirodni spojevi nastali sekundarnim metabolizmom biljaka te su široko rasprostranjeni u biljnom svijetu. Samim tim, bitan su faktor ljudske prehrane. U probavnom traktu mogu ulaziti u interakcije s makromolekulama prisutnim u hrani kao što su prehrambena vlakna, što može utjecati na njihovu bioraspoloživost. Naime, prehrambena vlaka, koja ne podliježu razgradnji u gornjim dijelovima probavnog trakta, imaju potencijal vezanja polifenola te na taj način utječu na bioraspoloživost polifenola. Cilj ovoga projekta je istražiti utjecaj prehrambenih vlakana na bioraspoloživost polifenola. Doktorand Jozo Ištuk će ekstrahirati polifenolne spojeve iz jabuka te bobica bazge i aronije pomoću ultrazvučne ekstrakcije. Pojedine polifenolne skupine razdvojit će se kromatografijom u koloni. Reverzno-faznom tekućinskom kromatografijom visoke djelotvornosti s PDA detektorom karakterizirat će se polifenoli u ekstraktima, kao i u frakcijama ekstrakata. In vitro simulacijom probavnih procesa (u ustima, želudcu i tankom crijevu) istražit će se bioraspoloživost polifenola jabuka, bazge i aronije u različitim vremenskim intervalima, s dodatkom i bez prehrambenih vlakana. Pored toga, istražit će se utjecaj ekstrahiranih polifenola na inhibiciju enzimske aktivnosti. Eksperimentalni rezultati će se obraditi kinetičkim modelima, primjenom linearnih i nelinearnih modela. Rezultati istraživanja simuliranih probavnih procesa upotrijebit će se za interpretaciju bioraspoloživosti polifenola te utjecaja prehrambenih vlakana na bioraspoloživost što do sada nije u potpunosti razjašnjeno. Objašnjenje bioraspoloživosti i interakcija polifenoli-prehrambena vlakna imaju potencijal za primjenu u razvoju funkcionalne hrane.

Mentor: prof. dr. sc. Lidija Jakobek Barron (Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet)

Natječajni rok: DOK-2018-01

Jozo Ištuk rođen je 17. 3. 1994. godine u Zagrebu. Završava Gimnaziju fra Grge Martića u Mostaru odličnim uspjehom te se upisuje na Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru. Za vrijeme studija sudjeluje na znanstvenim skupovima i osvaja mnoge nagrade (Dekanova nagrada, Nagrada Federalnog ministarstva za znanost i obrazovanje).  2017. godine je diplomirao pod mentorstvom prof. Jurislava Babića s temom „Termofizikalna svojstva kukuruznog škroba modificiranog plinskom plazmom i natrijevim hidrogenfosfatom”. Diplomski studij završava s prosječnom ocjenom 5.0. 2018. godine počinje raditi na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Osijeku kao asistent na istraživačkom projektu, gdje upisuje doktorski studij Prehrambene tehnologije i nutricionizma.