JOSIPA ČONKAŠ, MAG. BIOL. EXP.

Regulacija GLI koda u tumorima ovisnim o BRAF/NRAS mutacijama

Maligni tumori glave i vrata vrlo su heterogena skupina tumora u koje ubrajamo tumore gornjeg aerodigestivnog trakta. Unatoč napretku u liječenju zadnjih desetljeća, tumori ove regije i dalje su povezani s visokom stopom smrtnosti i značajnim padom kvalitete života. Najčešći oblik tumora ove regije je karcinom pločastih stanica, čiji razvoj je povezan s učestalom konzumacijom alkohola i pušenjem, ali i infekcijama HPV virusima, te muškarci imaju znatno veći rizik za razvoj ovog tipa tumora. Posljednjih desetljeća, upravo zbog veće učestalosti tumora glave i vrata kod muškaraca, kao dodatni faktor rizika za nastanak ovog tipa tumora spominje se i uloga receptora spolnih hormona, odnosno promjena mikrookoliša endokrinog sustava. Stoga su glavni ciljevi Josipine doktorske disertacije istražiti ulogu membranskih receptora spolnih hormona u nastanku i razvoju tumora glave i vrata, sa svrhom otkrivanja potencijalnih dijagnostičkih i prognostičkih biomarkera. Nadalje, otkriti kako modifikacije aktivnosti signalnog puta HH-GLI i receptora za spolne hormone utječu na biološke karateristike tumora glave i vrata, u svrhu otkrivanja potencijalnih novih terapija za ovaj tip tumora te istražiti postoje li fizičke interakcije liganada SHH s nekim od receptora za spolne hormone, pošto je molekula kolesterola prekursor u sintezi spolnih hormona. Posebnost i značaj ovog istraživanja leže u činjenici da je ovo prvi projekt u kojem se proučava uloga svih do sada opisanih membranskih formi receptora spolnih hormona u tumorima glave i vrata. Upotrebom velikog broja uzoraka tkiva primarnih tumora, pridruženih metastatskih limfnih čvorova te zdravih kontrolnih uzoraka, kao i većem broju staničnih linija, osigurava se obuhvaćenost najvažnijih podtipova karcinoma pločastih stanica sluznice glave i vrata. Upravo ovakav kombinirani pristup istraživanju ključan je u dobivanju cjelovite slike, s obzirom na heterogenost ovog tipa tumora. Naime, upravo zbog heterogenosti skupine tumora glave i vrata sa složenim anatomskim i funkcionalnim međuodnosima, nužno je odrediti specifične biomarkere pojedine podskupine tumora glave i vrata, s ciljem ranijeg otkrivanja bolesti i smanjenja stope smrtnosti, poboljšanja ishoda liječenja i, u krajnjoj liniji, kvalitete života pacijenta.

Mentor: doc. dr. sc. Petar Ozretić

Natječajni rok: DOK-2021-02

Josipa Čonkaš rođena je 1997. godine u Čakovcu. Osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje završila je u Prelogu. Diplomu magistre eksperimentalne biologije stekla je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Zaposlena je na Institutu Ruđer Bošković, kao doktorand HRZZ-a, u sklopu projekata „Regulacija GLI koda u tumorima ovisnim o BRAF/NRAS mutacijama“ (IP-2018-01-4889) i „Deciphering Mechanisms of Endocrine Resistance to Discover New Predictive Biomarkers and Combination Therapy for Hormone Receptor-Positive Breast Cancers“, pod mentorstvom dr. sc. Petra Ozretića. Publicirala je četiri znanstvena rada, sudjelovala na raznim kongresima i radionicama te je dobitnica Dekaničine nagrade i nagrade Hrvatske udruge genetičkih inženjera „Zoran Zgaga“ za najbolji diplomski rad.