JERE DRPIĆ

Rimske ceste u promjenjivom krajoliku međurječja Save, Drave i Dunava od 1.-5. st.

Dosadašnja istraživanja rimskih cestovnih komunikacija u Hrvatskoj temeljila su se samo na primjeni osnovnih arheoloških i povijesnih istraživanja, dok nedostaje primjena modernih arheoloških metoda i alata.

U sklopu svoga doktorskog rada doktorand Jere Drpić bavit će se prostornom analizom rimske prometne infrastrukture na prostoru centralne Hrvatske, točnije prostoru između Save i Drave.  Na tom prostoru planiraju se obraditi već poznate cestovne osi te njihov odnos prema manje poznatim lokalnim putevima. Uz temeljna arheološka i historiografska istraživanja primjeniti će se moderne znanstvene metode i alati istraživanja kao što su; arheološka prospekcija, GIS, zračna fotografija i općenito proučavanje krajolika. Očekuje se da će se primjenom modernih tehnologija, prvenstveno GIS-a i raznih analiza dostupnih u tom sučelju, dobiti nova saznanja o teritorijalnoj logici i distribuciji rimskih cestovnih komunikacija na odabranom prostoru što će rezultirati izradom preciznije mreža rimskih cestovnih komunikacija.

Mentor: dr. sc. Ivana Ožanić Roguljić (Institut za arheologiju)

Natječajni rok: DOK-2020-01

Jere Drpić rođen je 1989. g. u Splitu. Osnovnu školu pohađao je u Pučišćima na otoku Braču, dok  je srednjoškolsko obrazovanje stekao završivši II. Jezičnu gimnaziju u Splitu. Diplomirao je 2015. god. na Odsjeku za arheologiju Sveučilišta u Zadru. Nakon završetka studija preko programa stručnog osposobljavanja za rad stječe zvanje kustosa. Kroz 2018.godinu radi kao kustos na arheološkom odjelu Gradskog muzeja Varaždin. Kroz 2019. radi na Institutu za arheologiju u Zagrebu, odjel Arhindoks. Sljedeće godine zaposlen je kao asistent na Institutu za arheologiju preko Projekta razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti Hrvatske zaklade za znanost, nakon čega upisuje Doktorski studij na Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te postaje doktorand na projektu „Život na rimskoj cesti-komunikacije, trgovina i identiteti od 1.-8. st. – LRR” (UIP-05-2017-9768), pod mentorstvom dr. sc. Ivane Ožanić Roguljić, znanstvene suradnice na Institutu za arheologiju. Tokom studija i radnog vijeka, sudjelovao je kao voditelj, zamjenik voditelja ili suradnik na više arheoloških sustavnih i zaštitih istraživanja pretpovijesnog, rimskog i srednjovjekovnog razdoblja. Kao suradnik sudjelovao je i na Projektu “Baza antičkih arheoloških lokaliteta Republike Hrvatske Instituta za arheologiju (BAZA)”. U sklopu znanstvenih arheoloških istraživanja Instituta za arheologiju sudjelovao je kao suradnik, zamjenik voditelja i voditelj pri istraživanju lokaliteta Bunje-Novo Selo, u suradnji sa francuskim partnerima. Njegov istraživački interes vezan je uz teme iz antičke arheologije, posebice rimske cestovna infrastruktura i primjeni modernih metoda i alata u istraživanju istih.