Izvješće projekta CALIPER o ravnopravnosti spolova u hrvatskom sustavu istraživanja i inovacija

Konzorcij projekta CALIPER – Povezivanje istraživanja i inovacija za ravnopravnost spolova objavio je veliko javno izvješće o stanju ravnopravnosti spolova u sustavu istraživanja i inovacija u europskim zemljama. Projekt CALIPER financiran je u okviru programa Europske unije Obzor 2020., a cilj projekta je poboljšanje zastupljenosti žena u STEM-u. U konzorciju sudjeluje sedam znanstvenih organizacija i dvije organizacije za financiranje istraživanja, a iz Hrvatske sudjeluje Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu.

U nastavku donosimo dio izvješća koji se odnosi na Hrvatsku, a izvješća za ostale zemlje koje sudjeluju u konzorciju možete preuzeti ovdje. Izvješće donosi pregled hrvatskih nacionalnih politika, strategija i zakonodavstva u području ravnopravnosti spolova s posebnim naglaskom na sustav znanosti i visokog obrazovanja, statističke podatke o zastupljenosti spolova u STEM-u te rezultate fokusne skupine i ankete provedene na Fakultetu elektrotehnike i računarstva sredinom prošle godine.