akademik Mirko Orlić

Izranjanje i poniranje u području srednjeg Jadrana (MAUD)

Šifra projekta: IP-2018-01-9849
Ustanova: Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu (u suradnji s Državnim hidrometeorološkim zavodom u Zagrebu, Institutom za oceanografiju i ribarstvo u Splitu te Prirodoslovno-matematičkim fakultetom Sveučilišta u Splitu)
Trajanje projekta: 1. 11. 2018. – 31. 10. 2022.
Web stranica projekta

Projekt MAUD prvenstveno se bavi procesom izranjanja, poznatijeg pod engleskim nazivom upwelling, u području srednjeg Jadrana. Taj je proces izuzetno važan za primarnu proizvodnju u moru, jer se izranjanjem donose hranjive tvari iz većih dubina na površinu gdje Sunčevo zračenje omogućuje stvaranje fitoplanktona a time i drugih sudionika u morskom hranidbenom lancu. Dvadeset i troje suradnika na projektu, koji djeluju u dvjema zagrebačkim i dvjema splitskim institucijama, obrađuju različite aspekte spomenutog procesa – fizičke, kemijske i biološke. Pritom kombiniraju dvije istraživačke metode. Jedna je prikupljanje podataka na istraživačkim krstarenjima i na stalnim mjernim postajama, kao što je prikazano u filmu koji je snimljen tijekom eksperimentalnog rada.

Druga se istraživačka metoda oslanja na razvoj numeričkih modela, a – premda nije toliko vizualno atraktivna kao eksperimentalna metoda – nije ništa manje izazovna niti korisna jer omogućuje da se prirodni procesi reproduciraju uz pomoć elektroničkih računala. Podudarnost rezultata dobivenih mjerenjem i modeliranjem znači da je prirodni proces ne samo opisan nego i objašnjen. Dosadašnji rezultati postignuti u okviru projekta MAUD pokazuju da je u području između otoka Blitvenice i Jabuke na djelu ne samo obalno izranjanje, što je bilo očekivano, nego i izranjanje na otvorenom moru, što je novi nalaz za ovo područje. Osim toga, suradnici na projektu razvili su originalnu metodu koja omogućuje da se razlikuju te dvije vrste izranjanja i koja bi se mogla pokazati korisnom pri istraživanju u drugim morima. Time bi se postigao najviši mogući cilj geofizičkih i oceanografskih istraživanja – naime, da izučavanje neke regionalne pojave dovede do znanstvenog nalaza koji nadilazi granice te regije.

Nadgledanje undulacija plovila i prikupljanja hidrografskih svojstava CTD sondom na istraživačkom brodu BIOS DVA.
Istraživanje vegetacije u području otoka Jabuke

Mirko Orlić (26. svibnja 1955.). Diplomirao, magistrirao i doktorirao na Sveučilištu u Zagrebu, usavršavao se u inozemstvu, najdulje na Scripps Institution of Oceanography (SAD). Redoviti profesor zagrebačkog PMF-a, redoviti član HAZU. Vodio niz domaćih i međunarodnih projekata, sudjelovao u višemjesečnim istraživačkim krstarenjima Jadranom. Objavio stotinjak znanstvenih radova, uglavnom u međunarodnim časopisima, brojna kongresna priopćenja i jednu knjigu. Razvio metodu koja omogućuje analizu atmosferskih doprinosa kolebanju morske razine, objasnio rezonantni prijenos energije iz atmosfere u Jadransko more, unaprijedio istraživanje jadranskih struja. Sudjelovao u razvoju statističkih metoda od kojih se jedna primjenjuje ne samo u geoznanostima nego i u ekonomiji.