Izjava HAZU-a o seizmičkoj aktivnosti i njezinim implikacijama

Prenosimo izjavu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti o nedavnim potresima.