DR. SC. IVANA VRCA

Utjecaj metoda ekstrakcije na biološku aktivnost i in vitro gastrointestinalnu stabilnost glukozinolata i njihovih razgradnih produkata iz odabranih biljaka iz reda Brassicales

Istraživanje uključuje nekoliko cjelina, a sve ih povezuje ista skupina prirodnih organskih spojeva koji se nazivaju glukozinolati i koji su karakteristični za biljke iz porodice Brassicaceaee (kupusnjače). Prva cjelina istraživanja temelji se na kvalitativnoj i kvantitativnoj analizi glukozinolata i njihovih derivata (izotiocijanata) u eteričnim uljima i ekstraktima iz sjemenki gorušica (divlja, bijela, smeđa i crna) te niskog i visokog dragoljuba koristeći tehnike kromatografije (HPLC-UV-Vis, GC-MS, GC-FID) nakon primjene klasičnih (Clevenger, autoliza) i suvremenih tehnika ekstrakcije (mikrovalna, superkritični CO2). Druga cjelina ispituje utjecaj primjene klasičnih i suvremenih tehnika ekstrakcije na strukturu sjemenki gorušica i dragoljuba korištenjem SEM i optičke mikroskopije. Treća cjelina uključuje ispitivanja biološkog potencijala glukozinolata i njihovih derivata, kroz antiproliferativni i proapoptotski potencijal na staničnim linijama karcinoma, antimikrobnu aktivnost na mikroorganizmima kontaminantima hrane te antioksidacijsku aktivnost. Četvrta cjelina ispituje udio ulja, njegovu oksidacijsku stabilnost i sastav masnih kiselina u sjemenkama nakon Soxhlet i superkritične CO2 ekstrakcije. Peta cjelina ispituje gastrointestinalnu stabilnost i stupanj biodostupnosti glukozinolata i njihovih razgradnih produkata iz eteričnih ulja i ekstrakata nakon dvofaznog simuliranog modela probave koristeći ljudske probavne sokove (želudac i tanko crijevo) te određivanje stupnja hipoglikemijske aktivnosti temeljem inhibicije aktivnosti probavnih enzima α -amilaze i α-glukozidaze. Očekivani rezultati trebali bi pokazati razliku ne samo između različitih vrsta sjemenki gorušice i dragoljuba po pitanju udjela i sastava glukozinolata i njihovih derivata, nego i razliku u primjeni klasičnih i suvremenih tehnika ekstrakcije u odnosu na stupanj i vrstu biološke aktivnosti, te na stupanj gastrointestinalne stabilnosti i njihove inhibitorne aktivnosti na probavne enzime. Dobiveni rezultati od interesa su za prehrambenu, farmaceutsku i kozmetičku industriju.

Mentor: prof. dr. sc. Tea Bilušić (Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu)

Natječajni rok: DOK-2018-01

Slika bijele gorušice uzeta elektroničkim mikroskopom (SEM)
Slika smeđe gorušice uzeta SEM-om
Slika crne gorušice uzeta SEM-om
Slika bijele gorušice uzeta optičkim mikroskopom
Slika smeđe gorušice uzeta optičkim mikroskopom
Slika crne gorušice uzeta optičkim mikroskopom

Ivana Vrca rođena je u Splitu 22. 05. 1989. gdje je završila osnovnu školu i Prirodoslovnu-matematičku gimnaziju. Nakon toga upisuje 2008. godine Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, gdje je diplomirala 2013. godine. 2016. godine završava PPDMO (pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje) na Filozofskom fakultetu u Splitu, a 2019. diplomira na diplomskom studiju Poslovne ekonomije, smjer Računovodstvo i revizija na Ekonomskom fakultetu Split. Također, 2019. godine upisuje poslijediplomski studij, smjer Prehrambena tehnologija na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Zagreb. Dobitnica je Dekanove i Rektorove nagrade te stipendija HMD-a, CMS-a, IUPAC-a, grada Splita, Sveučilišta u Splitu, Ine i Jutarnjeg lista. Dosad je prisustvovala na kongresima HSKIKI-ja, Hranom do zdravlja i MCM u Beogradu, gdje je usmeno izlagala.