IVANA STORJAK

Transformacija robota u edukacijsko sredstvo

Sve veća upotreba robota u školama otvara mnogo neriješenih pitanja: nedostatak dobro-definiranog kurikuluma i nastavnih materijala za učitelje, razumijevanje uloge učitelja u razredu (hoće li ga robot zamijeniti ili je robot samo sredstvo), prilagodba robota i ponašanja robota starosti učenika, njegovom spolu i predznanju, te pomažu li roboti uopće u poučavanju.

Doktorandi na projektu „Transformacija robota u edukacijsko sredstvo“, kroz dizajn nastavnih materijala korištenjem edukacijskih robota i eksperimenata, pokušavaju odgovoriti na ta otvorena pitanja. Koristeći metode analitike učenja i znanosti o podacima, predložit će metodologiju određivanja individualne strategije učenja i načina razmišljanja. Krajnji cilj doktorskog rada je izraditi model sustava koji uključuje unaprijeđene edukacijske robote i individualne strategije razmišljanja i učenja učenika, uz koje će biti moguće postići maksimum znanja uz maksimalno ugodno učenje.

U skladu s time, ciljevi doktorskog rada su:

  • Identifikacija individualnih strategija učenja korištenjem edukacijskih robota,
  • Usporedba postojećih edukacijskih robota temeljena na postignutoj razini znanja, zadovoljstvu učenika tijekom procesa učenja i atraktivnosti robota,
  • Razvoj modela edukacijskog robota temeljenog na očekivanim rezultatima učenja, detektiranim individualnim strategijama učenja i izmjerenom zadovoljstvu učenika.

Kako bi se automatski detektiralo zadovoljstvo učenika tijekom procesa učenja te individualne strategije učenja, razvit će se specijalizirani uređaji i računalni programi te koristiti ankete, fokus grupe i razgovor. Pri tome će se upotrijebiti Raspberry Pi računala, Python i Matlab programski jezici, metode obrade i analize slike i videa, metode i algoritmi strojnog učenja i dubokog učenja. Svi rezultati se će analizirati, vizualizirati i objaviti javnosti kako bi se unaprijedio svakodnevni proces učenja.

Mentor: doc. dr. sc. Ana Sović Kržić (Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva)

Natječajni rok: DOK-2018-01

Ivana Storjak nakon završenog srednjoškolskog obrazovanja u X. gimnaziji „Ivan Supek” upisuje Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. U rujnu 2015. postaje sveučilišna prvostupnica. Na istom fakultetu upisuje diplomski studij u sklopu kojega treći semestar provodi na Erasmus+ razmjeni u Njemačkoj – HfM Detmold. Nakon razmjene, semestar provodi u Švedskoj na KTH Royal Institute of Technology u sklopu Erasmus+ prakse. Rezultate istraživanja koristi za izradu diplomskog rada, koji uspješno brani u lipnju 2017. čime postaje magistra inženjerka elektrotehnike i informacijske tehnologije. U rujnu 2019. godine upisuje doktorat te nastavlja sa istraživačkim radom kroz projekt „Transformacija robota u edukacijsko sredstvo“.