DR. SC. IVA SABOLIĆ

Genomski obrasci fenotipske adaptacije primorske gušterice Podarcis siculus

Jedan od glavnih ciljeva evolucijske znanosti je razumijevanje relativne uloge genetičke adaptacije i fenotipske plastičnosti u prilagodbi prirodnih populacija na promjene u okolišu. Moderna evolucijska biologija pokazuje da okolišne promjene mogu u samo nekoliko generacija putem prirodne selekcije dovesti do značajnih adaptivnih genetičkih promjena, koje za posljedicu imaju promjene u fenotipu populacija. Ovo istraživanje koristi dosadašnja saznanja o povijesti kolonizacije i ekološki uvjetovanoj fenotipskoj divergenciji dviju populacija primorske gušterice, Podarcis siculus, na otocima Lastovskog arhipelaga u proučavanju evolucijskih procesa koji uvjetuju brze fenotipske promjene u populacijama izloženim novim okolišnim uvjetima. Ukratko, 1971. godine pet pari primorske gušterice prebačeno je s otočića Pod Kopište na otočić Pod Mrčaru. Nakon samo 35 godina utvrđeno je da je novoustanovljena populacija na Pod Mrčaru razvila značajne morfološke razlike u odnosu na izvornu populaciju Pod Kopište, uključujući i pojavu novog probavnog organa. Navedene promjene najvjerojatnije su povezane s promjenom u načinu prehrane. Ciljevi ovog istraživanja su utvrditi jesu li zapažene morfološke razlike koje su se pojavile u populaciji primorske gušterice transplantirane na otok Pod Mrčaru rezultat fenotipske plastičnosti ili genomske adaptacije, te procijeniti utjecaj efekta uskog grla i prirodne selekcije na genomsku raznolikost prirodnih populacija. Eksperimentalni i analitički okviri istraživanja, bazirani na pokusima križanja u zajedničkom okolišu te populacijskoj genomici, omogućit će 1) testiranje hipoteze da zapažena fenotipska divergencija populacije P. siculus sa otoka Pod Mrčaru ima genetičku osnovu i adaptivnu ulogu, te 2) identifikaciju potencijalno adaptivnih genomskih markera indikativnih za brzu evoluciju.

Mentorica: doc. dr. sc. Anamaria Štambuk (Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet)

Natječajni rok: DOK-2018-01

Iva Sabolić diplomirala je Ekologiju i zaštitu prirode te upisala Poslijediplomski studij Biologije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu 2016. godine. Prije priključivanja HRRZ projektu Genraliz surađivala je na međunarodnim znanstvenim projektima fokusiranima na korištenje evolucijskih metoda i spoznaja u cilju postizanja održivog ribarstva u Mediteranu, te na proučavanje utjecaja onečišćenja na ekologiju i suvremenu evoluciju morskih organizama, sa svojom sadašnjom mentoricom doc. dr. sc. Anamariom Štambuk. Njezini interesi prvenstveno leže u otkrivanju evolucijskih mehanizmima koji oblikuju bioraznolikost prirodnih ekosustava, molekularnih osnova adaptacije i brze evolucije, te u metodama sekvenciranja nove generacije i bioinformatičkim pristupima analizi velikih količina podataka.