DR. SC. IVA HLAPČIĆ

Povezanost izvanstaničnih molekula proteina toplinskog šoka 70 i adenonozin-trifosfata sa sistemskim upalnim odgovorom u pacijenata s kroničnom opstrukcijskom plućnom bolesti

Cilj istraživanja doktorandice Ive Hlapčić je ispitati ulogu izvanstaničnih molekula proteina toplinskoga šoka 70 (Hsp70) i adenozin-trifosfata (ATP-a) u sistemskom upalnom odgovoru kod bolesnika s kroničnom opstrukcijskom plućnom bolesti (KOPB). KOPB je jedan od vodećih uzročnika morbiditeta i mortaliteta u svijetu, s predviđanjem da će do 2030. godine biti treći uzročnik smrtnosti u svijetu te predstavlja značajan javnozdravstveni problem. Glavna je hipoteza ovog istraživanja da su koncentracije izvanstaničnog Hsp70 i ATP-a povišene u perifernoj krvi pacijenata s KOPB-om kada ih se uspoređuje s kontrolnom skupinom ispitanika. Kada se nađu u izvanstaničnom prostoru Hsp70 i ATP djeluju kao „signali za opasnost“ te sudjeluju u upalno-imunosnom sistemskom odgovoru. Takve molekule nazivaju se molekularni obrasci oštećenja, a u KOPB-u utječu na progresiju bolesti opisanu različitim stadijima prema GOLD klasifikaciji. U istraživanju se ispituje utjecaj stupnja bolesti i pušenja, utvrđuje se povezanost ispitivanih parametara s respiracijskom funkcijom i poznatim upalnim biljezima (leukociti, C-reaktivni protein, fibrinogen, upalni citokini) te se procjenjuje njihova dijagnostička valjanost i prognostička snaga za praćenje tijeka bolesti. Pušenje se smatra najvažnijim etiološkim čimbenikom KOPB-a. Ipak, samo 15 – 20 % pušača razvije KOPB te je važno istražiti gensku podlogu bolesti. Stoga će se ispitati ekspresija i polimorfizmi gena za Hsp70 i njegove receptore (TLR2 i TLR4), kao i ekspresija receptora za ATP (P2X7R i P2Y2R). Očekuje se da će rezultati ovog istraživanja pridonijeti boljem razumijevanju patofiziologije KOPB-a te da će ponuditi multiparametrijski model koji bi mogao naći primjenu u kliničkoj praksi i pripomoći u boljoj dijagnostici specifičnih fenotipova i/ili endotipova KOPB-a.

Mentor: prof. dr. sc. Lada Rumora (Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet)

Natječajni rok: DOK-2018-01

ERS kongres, Madrid, 2019.
ERS kongres, Madrid, 2019.

Iva Hlapčić rođena je 24. ožujka 1994. godine u Čakovcu, gdje je odrasla te završila svoje osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje. 2018. godine završava integrirani diplomski studij medicinske biokemije na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te postaje magistra medicinske biokemije i laboratorijske medicine. Iste godine započinje doktorski studij na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu i zapošljava se kao doktorand na istraživačkom projektu Hrvatske zaklade za znanost pod vodstvom prof. dr. sc. Lade Rumora. Projekt na kojem radi nosi naziv „Uloga stresnog proteina Hsp70 u imunosno-upalnom odgovoru kod kronične opstrukcijske plućne bolesti” (IP-2014-09-1247).