Istraživanje projekta SECRURAL pokazalo porast brige hrvatskih građana o okolišu

Istraživački tim projekta UIP-2019-04-5257 „Socijalno-ekološki izazovi ruralnog razvoja: objektivni i subjektivni pokazatelji otpornosti hrvatskih ruralnih socijalno-ekoloških sustava (SECRURAL) Bruno Šimac, Tijana Trako Poljak i Vladimir Ivanović nedavno je objavio rezultate istraživanja u časopisu Revija za sociologiju u kojem su pokazali da je među hrvatskim građanima u usporedbi s pet zemalja srednje Europe zabilježen najsnažniji porast potpore za brigu o okolišu.

Autori su analizirali podatke Europskoga društvenog istraživanja za šest zemalja (Hrvatsku, Češku, Mađarsku, Poljsku, Slovačku i Sloveniju) i usporedili kretanja u iskazivanju brige za okoliš u razdoblju 2008. – 2018. Istraživanje je koristilo tzv. Schwartzove vrijednosti koje naglašavaju važnost društva nad individualnim interesima.

Više o rezultatima istraživanja pročitajte u članku HINA-e, dok su autori članka komentirali rezultate u reportaži RTL-a.