prof. dr. sc. Ivana Miletić

Istraživanje i razvoj novih mikro i nanostrukturnih bioaktivnih materijala u dentalnoj medicini

Šifra projekta: IP-2018-01-1719
Ustanova: Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet
Trajanje projekta: 8. 11. 2018 – 7. 11. 2022. 
Web stranica projekta

Zubni karijes jedna je od najraširenijih bolesti čovječanstva koja može imati dalekosežne posljedice na opće ljudsko zdravlje. Kako bi se umanjile posljedice bolesti, doktori dentalne medicine nadoknađuju gubitak strukture zuba umjetnim materijalima čija je uloga donedavno bila vratiti zub u žvačnu i estetsku funkciju. Novi trendovi nastoje, osim nadoknade tvrdih zubnih tkiva, i biološki djelovati na preostalo tkivo u smislu remineralizacije te poboljšati svezu između materijala i prirodne strukture zuba. Istraživači razvijaju nove materijale, a već postojeće pokušavaju poboljšati dodavanjem različitih bioaktivnih molekula. Prije komercijalne uporabe takvih materijala svaki od njih treba ispitati, prvo laboratorijski, a potom i klinički. Projekt „Istraživanje i razvoj novih mikro i nano strukturnih materijala u dentalnoj medicini“ bavi se kreiranjem novih dentalnih materijala dodatkom različitih nanočestica i ispitivanjem njihovih mehaničkih i bioloških svojstava. Cilj je projekta dobiti materijal za nadoknadu tvrdih zubnih tkiva koji će biološki djelovati na preostalo zubno tkivo, a pri čemu neće doći do slabljenja mehaničkih svojstva što će u konačnosti dovesti do poboljšane kliničke izvedbe i dugotrajnosti ispuna izrađenih od tih materijala. Bioaktivni materijali korisni su i kod endodontskog liječenja zubi, te je drugi cilj projekta ispitati njihovo ponašanje unutar korijenskog kanala u različitim kliničkim uvjetima. Za analizu strukture materijala koristi se SEM analiza, a mikro CT analizom te metodom konačnih elemenata se promatra odnos biomaterijala i stijenke korijenskog dentina. Dobiveni rezultati istraživanja omogućit će odabir materijala koji posjeduje optimalna mehanička i biološka svojstva za nadoknadu izgubljenog tvrdog zubnog tkiva. Nadalje, dobiveni će rezultati također ukazati na učinkovitost različitih protokola u uklanjanju postojećeg punjenja iz korijenskih kanala, u slučaju potrebe za ponavljanjem endodontskog liječenja zuba, posebice u slučajevima kada se za punjenje rabe bioaktivni materijali koji ostvaraju jaku kemijsku vezu sa stijenkama korijenskog dentina i čije je uklanjanje stoga otežano. U okviru projekta razvijena je suradnja s Institutom Ruđer Bošković te je nastavljena suradnja za odjelom za biomaterijale u Bostonu i Ankari.

Ivana Miletić rođena je 16. 03. 1971. godine u Zagrebu. Diplomirala je na Stomatološkom fakultetu 1995. godine. Od 1996. zaposlena je u Zavodu za endodonciju i restaurativnu stomatologiju. Godine 1998. obranila je magistarski rad, a disertaciju je obranila 2000. godine. Godine 2001. izabrana je u zvanje sveučilišnog docenta, a 2005. godine izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor. Redoviti profesor je postala 2008. godine, a u trajnom zvanju redovitog profesora je od 2013. godine. Autor je i suautor preko 100 znanstvenih, preglednih i stručnih radova. Aktivno je sudjelovala na brojnim domaćim, europskim i svjetskim kongresima.