dr. sc. Barbara Zorica

Istraživanje ekološki osjetljivih područja komercijalno značajnih morskih organizama s naglaskom na rast i razvoj i zaštitu najmlađih razvojnih stadija (ESAmar)

Šifra projekta: IP-2018-01-8013
Ustanova: Institut za oceanografiju i ribarstvo
Trajanje projekta: 27.9.2018. – 26.9.2022.
Web stranica projekta

Ovim istraživačkim projektom željeli smo doći do novih znanstvenih spoznaja, kao i revidirati do sada stečena znanja, vezano uz biologiju i ekologiju te područja mrijesta/rasta jadranskih pridnenih i pelagičnih eksploatiranih vrsta.

Dugoročno održivo stanje biološki obnovljivih bogatstava Jadranskog mora, kao što su brojne vrste riba, rakova i glavonožaca, ovisno je kako o intenzitetu eksploatacije tako i o intenzitetu novačenja svake pojedine vrste. Uspjeh novačenja ovisi o čitavom nizu abiotičkih i biotičkih čimbenika koji karakteriziraju ekološki osjetljiva staništa (područja mrijesta/rasta). Identifikacija ekološki osjetljivih staništa komercijalno važnih vrsta u Jadranu, opisivanje stanja populacija i zajednica u njima, kao i definiranje osnovnih ekoloških parametara ključni su za njihov uspješni rast i razvoj.

Projektom bi se definirala područja mrijesta i rasta važnih pridnenih i pelagičnih vrsta Jadranskog mora. Na osnovu prikupljenih rezultata će se predložiti adekvatne mjere zaštite, koje bi trebale osigurati dugotrajnu stabilnost i očuvanje živih morskih resursa uvažavajući integritet ekosustava u cjelini i socio-ekonomske aspekte ribarstva. Uzimajući u obzir sve potencijalne korisnike rezultata (Uprava za ribarstvo, ribari), mišljenja smo da su predložena istraživanja izuzetno važna za što uspješnije usklađivanje RH s Zajedničkom ribarstvenom politikom EU.

Nakon stjecanja doktorata 2009. aktivno sam uključena u niz nacionalnih (5) i međunarodnih (5) projekta na kojima sam sudjelovala bilo kao znanstveni suradnik ili kao voditelj/koordinator. Isto tako sam bila uključena u izradu Nacionalnih planova upravljanja za okružujuće mreže plivarice te Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem temeljem obveza iz čl.8, čl.9. i čl.10. Okvirne direktive o morskoj strategiji.