Nacionalno vijeće za sport dalo potporu projektu Kineziološkog fakulteta u Splitu IP-2020-02-3366 kao projektu od nacionalne važnosti

Nacionalno vijeće za sport kao najviše stručno i savjetodavno tijelo koje se brine za razvoj i kvalitetu sporta u Republici Hrvatskoj, sukladno stavku 2. članka 3. Zakona o sportu (Narodne novine, broj: 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20) raspravlja o pitanjima od značaja za sport te predlaže i potiče donošenje mjera za unapređenje sporta, 17. veljače 2021. dalo je potporu interdisciplinarnom četverogodišnjem istraživačkom projektu Hrvatske zaklade za znanost Biološka, kronološka i relativna dob u funkciji uspostave nacionalnog sustava detekcije i praćenja razvoja sportskih talenata (IP-2020-02-3366) voditelja izv. prof. dr. sc. Dražena Čulara s Kineziološkog fakulteta u Splitu.

Projekt ima interdisciplinarni karakter (kineziologija / biomedicina / biotehnologija / psihologija), a pored Kineziološkog fakulteta u Splitu kao nositelja, partneri u realizaciji su Ministarstvo turizma i sporta, Grad Split, Centar izvrsnosti SDŽ, Medicinski fakultet u Splitu, Genos d.o.o., Hrvatski rukometni savez, Hrvatski odbojkaški savez, Hrvatski košarkaški savez, Hrvatski plivački savez, Hrvatski taekwondo savez i nastavna baza SPK CAF. Uz dr. Čulara kao glavnog istraživača i voditelja na projektu su angažirani i slijedeći istraživači-suradnici: dr. sc. Z. Grgantov, dr. sc. A. Kezić, dr. sc. S. Delaš-Kalinski, dr. sc. V. Ivančev, dr. sc. I. Jelaska, dr. sc. D. Zubac, (svi KIFST), dr. sc. Z. Valić i dr. sc. T. Tičinović-Kurir (MEFST), dr. sc. M. Pezer, N. Briški (GENOS d.o.o.) i A. Majić (CI-SDŽ). Projekt je po dodijeljenim sredstvima najveći znanstveno-istraživački kineziološki projekt u povijesti HRZZ-a i hrvatske kineziologije, a izv. prof. dr. sc. Čular je postao jedini kineziolog koji je voditelj dvaju Zakladinih projekata. Ovaj korak je ujedno i početak provedbe mjera Nacionalnog programa sporta (Cilj 3.2.2. , Aktivnost: Prepoznati mlade športske talente i uključiti ih u razvojne programe…). Za potrebe realizacije projektnih aktivnosti uspostavit će se CRO SPORT TALENT LAB kao dio Laboratorija za primijenjenu fiziologiju, talenate, sportske sustave tjelesnu aktivnosti i zdravlje. Više informacija bit će objavljeno na konferenciji za medije u organizaciji Ministarstva turizma i sporta.