izv. prof. dr. sc. Margareta Jelić

Integracija djece izbjeglica u školama: istraživanje efikasnosti školskih intervencija u izgradnji pozitivnih međugrupnih odnosa djece-izbjeglica i domicilne djece u Hrvatskoj (IRCiS)

Članice projektnog tima (Antonija Vrdoljak, Margareta Jelić, Nikolina Stanković) na 19. međunarodnoj izložbi inovacija ARCA
Šifra projekta: IZHRZ0_180568
Ustanova: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Suvoditelj projekta: Prof. Fabrizio Butera, University of Lausanne
Trajanje projekta: 1.9.2019.–31.8.2022. 
Web stranica projekta

Projekt IRCiS bavi se integracijom djece izbjeglica u osnovne škole, ali i programima poticanja tolerancije i pripreme domicilne djece za prihvat djece izbjeglica u školama u kojima ona za sada nisu uključena. Prva godina projekta bila je posvećena ispitivanju potreba svih sudionika u procesu integracije – djece izbjeglica, njihovih roditelja, hrvatskih vršnjaka, te nastavnika i stručnih suradnika u odabranim. Dobivene informacije koristili smo kao smjernice za razvoj intervencijskog programa u školama, koji je usmjeren na razvoj pozitivnih stavova domicilne djece prema djeci izbjeglicama. Na temelju povratnih informacija pripremili smo dvije vrste intervencijskih programa: pripremni program je namijenjen radu u školama u kojima se tek očekuje dolazak izbjeglica, kako bi ih domicilna djeca podržala i prihvatila svoje novo pridošle vršnjake. Integracijski program je namijenjen školama koje već pohađaju učenici izbjeglice, kako bi se razvile strategije zajedničkog učenja koje će pomoći i domicilnoj i izbjegličkoj djeci u razvoju navika suradnje, pozitivnih stavova jednih prema drugima, te omogućiti uspješniju integraciju. U izradi programa sudjelovali su, uz švicarske partnere koji su stručnjaci u području, nastavnici i stručni suradnici škola uključenih u projekt, kako bi se osigurala izvedivost programa u školama i njihova primjenjivost za sve uzraste djece. Jedan od glavnih izazova pri integraciji djece izbjeglica je jezična barijera, pa je integracijski program osmišljen kroz radionice koje ne zahtijevaju poznavanje hrvatskog jezika, a pripremljeni su i materijali koji vizualno pojašnjavaju zadatak. Provedene su i edukacije nastavnika i stručnih suradnika za provedbu intervencijskih programa u školama. Trenutno se razvijeni programi provode u školama te se upitničkim istraživanjem prije i poslije provedbe programa ispituje njihova učinkovitost. Upitničko istraživanje provodi se i u usporednim školama kako bismo osigurali da se očekivani učinci, odnosno promjene u stavovima i ponašanjima djece zaista mogu pripisati provedenim programima, a ne protoku vremena ili drugim školskim aktivnostima. Također će se nakon intervencije provesti intervjui i fokusne grupe s djecom i nastavnicima kako bi  učinci programa provjerili i kvalitativno, te ispitao doživljaj sudionika u njihovoj primjeni. Očekuje se da će se temeljem rezultata projekta ponuditi smjernice i  konkretne aktivnosti koje se mogu provoditi u školama koje pohađaju djeca izbjeglice, kao i aktivnosti pripreme djece u školama koje se tek pripremaju za prihvat djece izbjeglica, kako u Hrvatskoj tako i u drugim europskim zemljama. Osmišljeni model povezivanja i integracije domicilne djece i djece izbjeglica nagrađen je srebrnom medaljom na 19. međunarodnoj izložbi inovacija ARCA.

Istraživački tim IRCiS (sllijeva na desno: Rachel Fasel, Dinka Čorkalo Biruški, Margareta Jelić, Fabrizio Butera, Nikolina Stanković, Antonija Vrdoljak)
Projekt IRCiS je u suradnji sa Zakladom Solidarna te kolegama na istraživačkom projektu ReSPoC organizirao humanitarnu akciju „Uključimo djecu izbjeglice u naše škole“ te prikupio sredstva za nabavu 31 tableta koji su podijeljeni djeci izbjeglicama na području grada Zagreba, Siska, Karlovca i Zadra.

Margareta Jelić je izvanredna profesorica na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Na istom je fakultetu diplomirala (2000.), magistrirala (2003.) i doktorirala (2008.) u području socijalne psihologije. U znanstvenom, stručnom i nastavničkom radu bavi se temama osobnog i grupnog identiteta, bliskih odnosa, te međugrupnih odnosa s naglaskom na odnos manjine u različitim društvenim kontekstima. Voditeljica je i suradnica na više domaćih i međunarodnih projekata. Recenzent je za nekoliko domaćih i međunarodnih časopisa. Sudjelovala je na brojnim domaćim i inozemnim međunarodnim znanstvenim skupovima te objavila 50ak izvornih znanstvenih radova te nekoliko monografija i stručnih priručnika namijenjenih osvještavanju i rješavanju društvenih izazova.