prof. dr. sc. Maja Popović

Inovativni funkcionalni proizvodi od janjećeg mesa

Šifra projekta: IP-2016-06-3685
Ustanova: Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet
Trajanje projekta: 01.03.2018. – 28.02.2023.
Web stranica projekta

Opasnosti uporabe i/ili zlouporabe antibiotskih poticatelja rasta (APR) u hrani za životinje za ljudsko zdravlje dovele su do zabrane njihove uporabe u Europskoj uniji (Regulation EC No. 1831/2003). Naime, od 2006. godine europske upute ograničavaju nekliničku uporabu antibiotskih poticatelja rasta (APR) u proizvodnji životinja namijenjenih ljudskoj prehrani. Stalni zdravstveni problemi u kontroliranom uzgoju životinja uglavnom su se rješavali dodavanjem supterapijskih doza APR-a u hranu radi preventive/kontrole bolesti i povećanja proizvodnosti. Prilagođavanje na povlačenje APR-a zahtijeva utvrđivanje relevantnih zdravstvenih kriterija i donošenje znanstveno utemeljenih alternativnih strategija. Posljedice zabrane APR-a očituju se u slabijoj iskoristivosti hrane i smanjenju proizvodnih svojstava, pa tako i u povećanom pobolu i pomoru životinja. Stoga je zaista nužno pronaći alternativne održive metode kontrole stresnih činitelja na zdravlje životinja u odgovarajućim sustavima hranidbe te priključivanje europskim znanstvenim trendovima u veterinarskoj medicini radi utvrđivanja relevantnih zdravstvenih kriterija kao i znanstveno utemeljenih preporuka za uporabu APR-a u hrani za životinje. U suvremenoj proizvodnji domaćih životinja važno je sastaviti recepture koje će poticati rast, a ujedno biti i ekonomski isplative. Takvi obroci, osim što moraju zadovoljiti nutritivne potrebe životinja ovisno o vrsti i o uzgojnoj kategoriji, moraju biti djelotvorni u moduliranju selekcije vrsta/sojeva i razvoju mikrobiota, stabilizirajući komenzalne mikroorganizme, pospješujući funkciju imunosnog sustava i pojačavajući otpornost na infektivne bolesti. Današnja istraživanja sve više prepoznaju ulogu nutricina u stvaranju i održavanju dobroga zdravstvenog stanja kod ljudi i životinja različitim učincima na metabolizam. Neki od njihovih povoljnih učinaka uključuju: poboljšan unos hrane, smanjenje oksidacijskog stresa, prevenciju rasta mikroorganizama u hrani, modulaciju imunosnog sustava, bolju probavljivost i apsorpciju hranjivih tvari te modifikaciju mikropopulacije probavnog sustava.

Cilj istraživačkog projekta jest proizvodnja janjetine s nižim udjelima masti i kolesterola te proizvodnja funkcionalnih zdravih proizvoda od nje, koji se temelje na inovativnim rješenjima u tehnološkim postupcima proizvodnje. Osim toga, cilj je znanstveno dokazane preporuke o sigurnom i djelotvornom uvođenju pripravka plemenite pečurke Agaricus bisporus u hranu za monogastrične životinje potvrditi i na modelu poligastričnih životinja, odnosno janjeta pasmine lička pramenka (što do početka projekta nije bilo poznato), te pritom istodobno stvoriti i tržišno novi proizvod (janjetina s nižim udjelima masti i kolesterola – inovativnost projekta). U dosadašnjim dvogodišnjim istraživanjima utvrđeno je da u janjadi pasmine lička pramenka pripravak plemenite pečurke (Agaricus bisporus) dodan u hranu poboljšava zdravstveno stanje životinja (smanjene koncentracije glukoze i kolesterola u serumu te povećani udjeli T-limfocita i B-limfocita) i smanjuje udjele masti i kolesterola u janjećem mesu.

Nakon isteka ugovorenog perioda istraživanja financiranog od HRZZ-a ponudit će se nova rješenja za uspostavu ujednačenih uzgojnih sustava bez antibiotskih poticatelja rasta u hrani, prihvatljivih za okoliš i zaštitnih za dobrobit janjadi, odnosno svih životinja u proizvodnji, koji su ujedno kompatibilni s propisima EU-a, gospodarski opravdani pa stoga i prihvatljivi za tržišta u zemlji i inozemstvu i to u javnom (konzumenti), javnozdravstvenom (populacija) i poljoprivrednom sektoru (proizvođači janjetine/stočne hrane). Također, rezultati istraživanja imat će znanstveno dokazanu primjenjivu vrijednost za Agaricus bisporus kao prirodni funkcionalni dodatak u dnevni obrok za janjad iz kojega će se predstaviti tržišno novi i inovativni proizvod u obliku funkcionalne hrane za čovjeka (janjetina s nižim udjelima masti i kolesterola).

Udruga inovatora Hrvatske prepoznala je projekt kao inovaciju u poljoprivredi te je projektu dodijelila srebrnu medalju za inovacije u poljoprivredi, prehrambenoj industriji i poljoprivrednoj mehanizaciji na 11. međunarodnom sajmu inovacija u poljoprivredi, prehrambenoj industriji i poljoprivrednoj mehanizaciji održanom u Karlovcu od 25. do 27. travnja 2019.

Dio projektnog tima
Plemenita pečurka (Agaricus bisporus), poznatija kao šampinjon

Prof. dr. sc. Maja Popović diplomirala je na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1993. godine, magistrirala na istom fakultetu 1996. te doktorirala 1999. godine. Od 1993. godine je zaposlena na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu kao znanstveni novak u Zavodu za biologiju. Zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju stekla je 2011. godine. Od 2018. predstojnica je Zavoda za veterinarsku biologiju Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Voditeljica je i suradnica na više domaćih i međunarodnih znanstvenih projekata. Recenzent je za nekoliko domaćih i međunarodnih časopisa. Pod njenim je mentorstvom obranjeno više od 20 diplomskih, magistarskih i doktorskih radova. Za svoj dosadašnji rad dobila je više priznanja i nagrada. Popis objavljenih bibliografskih jedinica u cijelosti je dostupan na: https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/201231?w_mentor=1