Imenovano Povjerenstvo za prigovore

Hrvatski sabor je na sjednici održanoj 14. ožujka 2024. donio Odluku o imenovanju članova Povjerenstva za prigovore, jednog od triju tijela Hrvatske zaklade za znanost osnovanih na temelju Zakona o Hrvatskoj zakladi za znanost (NN 57/22).

Povjerenstvo za prigovore stručno je tijelo Zaklade koje razmatra prigovore zbog sukoba interesa ili administrativnih, odnosno postupovnih pogrešaka na odluke Upravnog odbora Zaklade o financiranju znanstvenih projekata.

Povjerenstvo za prigovore ima pet članova koje imenuje Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske iz redova znanstvenika u znanstvenom zvanju znanstvenog savjetnika ili znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju odnosno sveučilišnih nastavnika u zvanju redovitog profesora ili redovitog profesora u trajnom zvanju te s iskustvom u vođenju znanstvenih projekata i vrednovanju projektnih prijedloga, a na temelju javnog poziva koji objavljuje ministarstvo nadležno za znanost, na razdoblje od četiri godine.

Na temelju javnog poziva koji je Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo u studenome 2022. godine Vlada RH je predložila sljedećih petero kandidata:

  • dr. sc. Ivica Vilibić, Institut Ruđer Bošković
  • prof. dr. sc. Goran Martinović, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek
  • dr. sc. Marijeta Kralj, Institut Ruđer Bošković
  • prof. dr. sc. Josip Mikulić, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  • prof. dr. sc. Vesna Barić Punda, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu


Hrvatski sabor potvrdio je predložene kandidate jednoglasno, sa 128 glasova „za“. Čestitamo izabranim članovima i želimo im uspješan rad.