Imenovanje nove članice Upravnog odbora

Hrvatski sabor je na sjednici održanoj 14. ožujka 2024. donio odluku o razrješenju prof. dr. sc. Srećka Kovača dužnosti člana Upravnog odbora Hrvatske zaklade za znanost na njegov osobni zahtjev.

Iz prijava pristiglih na javni poziv temeljem kojeg je imenovan razriješeni član Upravnog odbora, Vlada Republike Hrvatske je Hrvatskom saboru za novu članicu Upravnog odbora predložila dr. sc. Zrinku Kovarik, znanstvenu savjetnicu u trajnom zvanju zaposlenu na Institutu za medicinska istraživanja i medicinu rada, što je Hrvatski sabor prihvatio sa 117 glasova „za“.

Prof. dr. sc. Kovaču zahvaljujemo na dosadašnjem radu, a novoj članici Upravnog odbora dr. sc. Kovarik želimo dobrodošlicu.