Imenovan novi Upravni odbor Zaklade

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 13. svibnja 2021., na temelju provedenog postupka po objavljenom javnom pozivu, utvrdila prijedlog Odluke o razrješenju članova Upravnog odbora Hrvatske zaklade za znanost i prijedlog Odluke o imenovanju članova Hrvatske zaklade za znanost. Nakon provedene rasprave i glasovanja obje je odluke potvrdio Hrvatski sabor 2. lipnja 2021.

U smislu odredbe članka 5. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj zakladi za znanost, članove Upravnog odbora Hrvatske zaklade za znanost imenuje Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, iz redova vrhunskih znanstvenika, osobito onih koji imaju svjetski priznate znanstvene radove i rezultate, vodeći računa o zastupljenosti svih znanstvenih područja, na temelju javno objavljenog poziva za predlaganje kandidata.

Za članove Upravnog odbora Hrvatske zaklade za znanost imenuju se:

  • prof. dr. sc. DRAŽEN VIKIĆ-TOPIĆ, na prijedlog Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, iz znanstvenog područja prirodnih znanosti
  • prof. dr. sc. NIKOLA RUŽINSKI, na prijedlog Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša, iz znanstvenog područja tehničkih znanosti
  • akademik ŽELJKO KAŠTELAN, na prijedlog Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, iz znanstvenog područja biomedicine i zdravstva
  • prof. dr. sc. MILAN MESIĆ, na prijedlog Sveučilišta u Rijeci, iz znanstvenog područja biomedicine i zdravstva
  • dr. sc. SLAVKO PERICA, na prijedlog Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša, Poljoprivrednog instituta Osijek i Hrvatskog šumarskog instituta, iz znanstvenog područja biotehničkih znanosti
  • izv. prof. dr. sc. ANNA-MARIA GETOŠ KALAC, na prijedlog Sveučilišta u Zagrebu, iz znanstvenog područja društvenih znanosti
  • prof. dr. sc. SREĆKO KOVAČ, na prijedlog Instituta za filozofiju, iz znanstvenog područja humanističkih znanosti.


Konstituirajuća sjednica novog Upravnog odbora, na kojoj će se izabrati predsjednik i zamjenik predsjednika, bit će održana u najkraćem mogućem roku.

Ovim putem ujedno zahvaljujemo dosadašnjim članovima Upravnog odbora – akademiku DARIJU VRETENARU, prof. dr. sc. DRAGANU POLJAKU, prof. dr. sc. STIPANU JONJIĆU, akademiku PAVLU RUDANU, prof. dr. sc. DEANU AJDUKOVIĆU, prof. dr. sc. LJILJANI MARKS  i dr. sc. SMILJANI GORETA BAN – na njihovom predanom radu u prethodnom mandatu te im želimo puno uspjeha u daljnjem znanstvenom radu.