Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave usluge održavanja informacijskog sustava i informatičke opreme Hrvatske zaklade za znanost

Sukladno članku 8. Pravilnika o provedbi jednostavne nabave roba, usluga i radova, Hrvatska zaklada za znanost objavljuje Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave usluge održavanja informacijskog sustava i informatičke opreme Hrvatske zaklade za znanost, evidencijski broj nabave BN18/2023. 

Krajnji rok za podnošenje ponuda je 25. srpnja 2023. godine do 10:00 sati

 

Poziv na dostavu ponude (.pdf)

Tehničke specifikacije i opis usluge održavanja informacijskog sustava i informatičke opreme HRZZ 2023-2024 (.pdf)

Prilog 1. – Ponudbeni list (.doc)

Prilog 2. – Troškovnik (.xls)

Prilog 3. – Izjava o nepromjenjivosti cijena (.doc)

OBAVIJEST O ISHODU POSTUPKA

26. srpnja 2023.

U provedenom postupku jednostavne nabave odabrana je ponuda ponuditelja H&D info i trgovina.