Hrvatska endemska vrsta školjkaša u utrci za mekušca godine

Dinarski špiljski školjkaš (Congeria kusceri) jedini je poznati podzemni školjkaš na svijetu. Ova mala školjkica obitava u izoliranim krškim podzemnim sustavima Hrvatske i Bosne i Hercegovine te je kao takva preživjela okolišne promjene koje su dovele do izumiranja svih ostalih vrsta Congeria. Iz tih je razloga prepoznata kao izvanredna vrsta te je ušla u finale izbora za mekušca 2021. godine koji provode Istraživački institut i muzej Senckenberg i LOEWE Centar za translacijsku i genomsku bioraznolikost (TBG) u Frankfurtu.

Ovog mekušca u Hrvatskoj proučava istraživačka grupa koju u sklopu Laboratorija za molekularnu genetiku vodi dr. sc. Helena Bilandžija, voditeljica projekta TTP-2018-07-9675 „Evolucija u tami. Projekt se bavi proučavanjem prilagodbe životinja životu u špiljskim uvjetima, kao što su gubitak pigmentacije i osjetila vida, promjene u životnom ciklusu i načinu razmnožavanja te povećana dugovječnost. Doktorandica na projektu zaposlena u okviru „Projekta razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti” (DOK-2020-01) Magdalena Grgić u svojoj disertaciji bavit će se upravo dinarskim špiljskim školjkašem.

Glavna nagrada u okviru izbora za mekušca godine je besplatno sekvenciranje genoma pobjedničke vrste. Genom bi bio izrazito značajan doprinos i temelj budućih istraživanja ovog školjkaša koji će istraživačkoj grupi dr. sc. Bilandžije pomoći da otkrije molekularne mehanizme njezinih adaptacija na podzemlje. 

Više o ovom školjkašu i samom projektu možete pročitati ovdje. Svoj glas za mekušca godine možete dati ovdje.

Istraživačka grupa projekta Evolucija u tami