DR. SC. HANA UVANOVIĆ

Sklerokronološka istraživanja školjkaša Callista chione (Linnaeus, 1758) i Venus verrucosa Linnaeus, 1758

Hana Uvanović je zaposlena u Laboratoriju za ribarstvenu biologiju, gospodarenje pridnenim i pelagičnim naseljima Instituta za oceanografiju i ribarstvo u Splitu na projektima dr. sc. Melite Peharda Uljević. Bavi se sklerokronološkim istraživanjima komercijalno važnih vrsti školjkaša. Sklerokronologija je interdisciplinarno znanstveno područje koje istražuje strukturu i geokemijski sastav tvrdih struktura morskih organizama kao što su školjkaši, otoliti riba i koralji. Pruža uvid u podatake o morskom okolišu koji su značajni za bolje razumijevanje procesa na razini ekosustava te njihovih odgovora na klimatske promjene. Glavne aktivnosti u sklopu doktorskog istraživanja uključuju izradu kronologija rasta školjkaša za nekoliko lokacija u Jadranu i Mediteranu, geokemijsku analizu sastava elemenata u ljušturama i analizu stabilnih izotopa kisika (δ18O) i dušika (δ13C). Ciljevi ovog istraživanja su identifikacija glavnih čimbenika koji utječu na rast te analiza vremenskih i prostornih promjena u dinamici rasta  i geokemijskog sastava ciljanih vrsti školjkaša.

Mentor: dr. sc. Melita Peharda Uljević (Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split)

Natječajni rok: DOK-2018-01

Hana Uvanović (1993.) završila je 2015. godine prediplomski studij Biologije i ekologije mora te 2017. godine diplomski studij Morskog ribarstva pri Svečilišnom odjelu za studije mora Sveučilišta u Splitu. Nakon diplomiranja, zapošljava se na Institutu za oceanografiju i ribarstvo kao tehničar na projektu „Priobalna rastilišta: obrasci i procesi demografske varijabilnosti morskih riba uzduž istočnojadranske obale (Nurse Fish)“. Od kolovoza 2018. godine radi kao doktorand na projektima „Sklerokronologija kao alat za otkrivanje dugoročnih okolišnih promjena u Jadranu (HRZZ -SCOOL)“ i „BlueMed“.