Gdje su objavljeni rezultati istraživanja?

Prikaz udjela publikacija objavljenih u najcitiranijim znanstvenim časopisima indeksiranim u Scopusovoj bazi podataka

Udio publikacija objavljenih u znanstvenim časopisima prve kvartile (Q1)

Udio publikacija objavljenih u znanstvenim časopisima druge kvartile (Q2)