Gdje se provode IP projekti?

* Iznosi ugovorenih projekata izraženi su u milijunima kuna

Na slikama su prikazane samo ustanove koje imaju više od 10 ugovorenih projekata. Iznosi se odnose na ukupni ugovoreni proračun projekta, ne na ukupna isplaćena sredstva.