prof. dr. sc. Nina Kudiš

ET TIBI DABO: Naručitelji i donatori umjetnina u Istri, Hrvatskom primorju i sjevernoj Dalmaciji od 1300. do 1800.

Šifra projekta: IP-2016-06-1265
Ustanova: Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci
Trajanje projekta: 20.3.2017. – 19.3.2021.
Web stranica projekta

Od kada je 1963. godine Francis Haskell objavio svoju knjigu Patrons and Painters: A Study in the Relation between Italian Art and Society in the Age of Baroque, metodologija istraživanja u povijesti umjetnosti doživjela je velike promjene, no svijest o potrebi što temeljitijeg poznavanja motivacija i nakana naručitelja, a s ciljem boljeg razumijevanja konteksta nastanka, pa i stilskih osobina umjetničkih djela, nije jenjala. U skladu sa suvremenim tendencijama objedinjavanja različitih, nekad čak suprotstavljenih metodoloških pristupa, ovaj projekt koristi kako strategije „socijalne povijesti umjetnosti“, tako i one svojstvene stilskoj analizi, atribucionizmu i istraživanju pisanih izvora. Cilj projekta ET TIBI DABO: naručitelji i donatori umjetnina u Istri, Hrvatskom primorju i sjevernoj Dalmaciji od 1300. do 1800. godine jest istražiti na nizu primjera utjecaj društvenih elita i pojedinaca na širenje određenih umjetničkih oblika, stilova i rješenja. Taj su proces na području Hrvatske dijelom kreirali i najvažniji predstavnici europskih dvorova, poput habsburških careva, bavarskih vojvoda, venecijanskih duždeva, apostolskih nuncija i kardinala. Uvid u razloge i odlike njihovih narudžbi omogućuje bolje razumijevanje položaja i htijenja lokalnih donatora u europskom kontekstu.

Primjenom metode istraživanja pojedinačnih slučajeva (case study), nastoji se doći do općenitijih zaključaka, primjenjivih ne samo na područje jadranske Hrvatske, već i na cijeli nekadašnji teritorij Mletačke republike, kao i na područje Apeninskog poluotoka i Srednje Europe.

U radu na projektu, uz voditeljicu sudjeluje 11 istraživača, a uz potporu HRZZ-a zaposlena su i dva mlada istraživača. Glavnina rada na projektu sastoji se od istraživanja voditelja i suradnika na terenu u Hrvatskoj i inozemstvu, što uključuje izradu obuhvatne fotodokumentacije i istraživanja u hrvatskim i inozemnim bibliotekama i, posebice, arhivima.

U okviru projekta organizirala su se do sada 3 znanstvena skupa, od kojih je jedan bio međunarodni. U izradi su njihovi zbornici. Projekt će završiti velikim međunarodnim skupom. Jedan od važnih ciljeva projekta je i diseminacija rezultata istraživanja koja se vrlo uspješno provodi putem javnih predavanja istraživača, prisustva u tiskanim i elektronskim medijima, ali naročito kroz kraće diseminacijske tekstove koje istraživači sustavno objavljuju na blog stranici projekta.

Damir Tulić i bista koja je objavljena u okviru projekta, Nacionalni muzej u Varšavi (foto: Mario Pintarić)

Nina Kudiš diplomirala je povijest umjetnosti i engleski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1986. godine, magistrirala na istom fakultetu 1990. te doktorirala 1998. godine. Od 1987. godine je zaposlena na Filozofskom (ranije Pedagoškom) fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju stekla je 2016. godine. Od svibnja 2003. do ožujka 2006. prva je pročelnica novoosnovanog Odsjeka za povijest umjetnosti. Mentor je i komentor na doktorskim i poslijediplomskim studijima Sveučilišta u Zadru, Zagrebu i Ljubljani. Voditeljica je i suradnica na više domaćih i međunarodnih znanstvenih projekata, dobitnica je više nagrada. Radove vidjeti na stranicama http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=151055 i https://uniri.academia.edu/NinaKudis