Otvaranje EPP sustava za prijave na natječaj IPCH-2022-10

Obavještavamo potencijalne prijavitelje na natječaj “Istraživački projekti – Švicarsko-hrvatski bilateralni projekti” (IPCH-2022-10) da od danas svoje prijave mogu podnijeti putem EPP sustava. Više informacija o postupku prijave i dokumentaciji koju je potrebno podnijeti dostupno je na stranici Otvoreni natječaji

Sustav će biti otvoren za podnošenje prijava do 5. listopada 2022. do 12:00 (CET).