EPP sustav otvoren za prijave na natječaj IPCH-2021-10

Obavještavamo potencijalne prijavitelje na natječaj „Istraživački projekti – Hrvatsko-švicarski bilateralni projekti” (IPCH-2021-10) da od danas svoje prijave mogu podnijeti putem EPP sustava. Više informacija o postupku prijave i dokumentaciji koju je potrebno podnijeti dostupno je na stranici Otvoreni natječaji

Sustav će biti otvoren za podnošenje prijava do 4. listopada 2021. do 12:00 (CET)