DR. SC. ENA ŠPANIĆ POPOVAČKI

Povezanost medijatora upale te aktivacije mikroglije i inflamasoma s biološkim biljezima Alzheimerove bolesti

Ena Španić, magistra eksperimentalne biologije, sudjeluje u istraživanjima koja se provode u Laboratoriju za razvojnu neuropatologiju Zavoda za neuroznanost Hrvatskog instituta za istraživanje mozga Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Iako je poznato je da je pojačani stupanj aktivacije mikroglija stanica jedno od glavnih obilježja Alzheimerove bolesti, pojedini aspekti te aktivacije i mogućnosti za njezino zaustavljanje odnosno regulaciju još uvijek nisu dovoljno istraženi. U okviru izrade doktorskog rada Enin je cilj detaljnije istražiti neke slabije poznate aspekte upalih procesa u Alzheimerovoj bolesti, napose utjecaj varijanti gena za apolipoprotein E (APOE) na moždani metabolizam oksidiranih oblika kolesterola te ulogu TREM2 receptora i NLRP3-ASC inflamasoma na aktivaciju mikroglija stanica i promjene propusnosti krvno-moždane barijere. Istraživanje uključuje analizu egzosoma i biljega upale u uzorcima krvi i cerebrospinalne tekućine bolesnika s Alzheimerovom bolesti, blagim spoznajnim poremećajem i kontrolnih ispitanika te neuropatološku analizu postmortalnih uzoraka moždanog tkiva, kao i proučavanje aktivacije mikroglija stanica putem patoloških oligomera i sintetskih fibrila tau proteina u životinjskom modelu. Te će mikroglija stanice Ena pokušati izolirati i dodatno analizirati in vitro. Opći je cilj Eninog istraživanja doprinijeti boljem razumijevanju procesa neuroinflamacije. To će novo znanje pomoći iznalaženju terapijskih ciljeva i postupaka radi smanjenja stvaranja i sprječavanja štetnog djelovanja proupalnih citokina koji posreduju nastanak i progresiju patoloških promjena u Alzheimerove bolesti.

Mentor: prof. dr. sc. Goran Šimić, dr. med. (Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Hrvatski institut za istraživanje mozga)

Natječajni rok: DOK-2018-09

Ena Španić diplomirala je na studiju eksperimentalne biologije Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu. Zaposlena je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu kao doktorand HRZZ-a u okviru projekta „Hiperfosforilacija, agregacija i transsinaptički prijenos tau proteina u Alzheimerovoj bolesti: analiza likvora i ispitivanje potencijalnih neuroprotektivnih spojeva“ (HRZZ-IP-2014-09-9730). Iste godine upisala je i sveučilišni poslijediplomski studij Neuroznanosti na Hrvatskom institutu za istraživanje mozga Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Aktivno je sudjelovala na 7. Hrvatskom kongresu neuroznanosti 2019. godine u Zadru. Dosad je sudjelovala u izradi dvaju znanstvenih radova objavljenih u časopisima Frontiers in Aging Neuroscience i Progress in Molecular Biology and Translational Science.