prof. dr. sc. Anet Režek Jambrak

Ekstrakcije bioaktivnih spojeva iz mediteranskog bilja sa “zelenim otapalima” primjenom visokonaponskog pražnjenja - GREENVOLTEX

Šifra projekta: IP-2016-06-1913
Ustanova: Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Trajanje projekta: 01.03.2017. – 28.02.2021.
Web stranica projekta

Projekt „Ekstrakcije bioaktivnih spojeva iz mediteranskog bilja sa „zelenim otapalima“ primjenom visokonaponskog pražnjenja – GREENVOLTEX“ ima svrhu utvrditi utjecaj visokonaponskog električnog pražnjenja, kao netoplinske tehnike, na ekstrakciju bioaktivnih komponenti iz biljnih materijala. Rad se temelji na istraživanju održivih tehnika i procesa u obradi agro-prehrambenih proizvoda s ciljem da se omogući što veće iskorištenje sirovina te zaštita i očuvanje okoliša. Visokonaponsko električno pražnjenje je jedna od održivih netoplinskih tehnika s niskom emisijom ugljikovog dioksida te mogućnosti ekstrakcija kod nižih temperatura čime dolazi do očuvanja ekstrahiranih komponenti. U radu se također koriste i zelena otapala, koja su zamjena za komercijalna organska otapala koja su opasna za zdravlje ljudi i za okoliš. Odabir zelenih otapala provest će se primjenom programa COSMO-RS i HANSEN kako bi se utvrdila vjerojatnost otapanja ciljane bioaktivne komponente u pojedinom otapalu, uz optimiziranje postupaka ekstrakcije. Istraživanje se provodi na autohtonom mediteranskom bilju koje je važan izvor biološki aktivnih spojeva i eteričnih ulja čija su ljekovita svojstva već medicinski povrđena. Krajnji cilj jest stabilizirati dobivene ekstrakte primjenom postupaka liofilizacije ili mikroinkapsulacije. Takvi biološki aktivni spojevi imaju različite primjene u prehrambenim, farmaceutskim i kozmetičkim proizvodima kao zamjena za sintetske kemikalije.

Projekt GREENVOLTEX i aktivnosti po projektu uspješno se nastavljaju. Prema predviđenom radnom i financijskom planu sve je ostvareno što je zamišljeno, te i više od planiranog. Cilj je bio utvrditi učinkovitost korištenja odabranih “zelenih” otapala te njihovu optimalnost u ekstrakciji bioaktivnih komponenti i eteričnih odabranih mediteranskih biljaka. Budući da je ekstrakcija ključan korak u dobivanju fenolnih spojeva, bitno je postupak ekstrakcije provesti u što kraćem vremenu, sa čim manjim utroškom otapala i energije i s ekološki prihvatljivim metodama. Uspješno su povezani reaktori i uređaj za visokonaponsko pražnjenje, provedene su ekstrakcije i optimiziran proces ekstrakcije. Tijekom provedbe projekta otvorila su se i druga znanstvena pitanja. Provedene su usporedne metode putem ASE (accelerated solvent extraction) i primjenom ultrazvuka visoke snage. Provedene su analize dobivenih ekstrakata putem tekućinske i plinske kromatografije te detekcija i kvantifikacija spojeva. Utvrđen je kemijski sastav dobivenih ekstrakata, te su određene ključne komponente. Provedeno je i određivanje biološke aktivnosti dobivenih ekstrakata, osim udjela fenolnih komponenata i ukupne antioksidativne aktivnosti, provedene su i analize površine biljnog materijala uzoraka, atomskim mikroskopom (AFM), te elektronskim mikroskopom (TEM).

Uspješno je ostvarena suradnja sa suradnicima iz cijele Hrvatske i inozemstva te sa drugim projektima koji su financirani od strane Hrvatske zaklade za znanost. Uspješno su otvorene suradnje s drugim znanstvenim ustanovama te industrijom. Suradnici na projektu usavršavali su se u području u kojem će najviše doprinijeti nastavku rada na projektu i svojem osobnom razvoju. Studenti su sudjelovali u znanstveno-istraživačkom radu na projektu, te uspješno obranili diplomske i završne radove. Na projektu je radio, učio i sudjelovao veliki broj studenata, koji su osvojili i nagradu Rektora Sveučilišta u Zagrebu za svoj rad. Rezultati do sada su uspješno diseminirani na domaćem području i u inozemstvu. Ostvarene su diseminacijske aktivnosti vrlo uspješno, putem objavljenih znanstvenih radova, poglavlja u knjigama, putem sudjelovanja na radionicama, kongresima, konferencijama, stručnim skupovima itd. Ostvarene su suradnje s fakultetima sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu: Fakultetom elektrotehnike i računarstva, Fakultetom kemijskog inženjerstva i tehnologije te Farmaceutsko-biokemijskim fakultetom. Nadalje ostvarena je suradnja sa Nastavnim zavodom za javno zdravstvo „A. Štampar“. Ostvarena je suradnja i s istraživačima u zemlji i inozemstvu, kako stručnog, tako i znanstvenog tipa. Otvoreni su i novi istraživački putevi: toksikološke analize dobivenih ekstrakata, te također primjena ultrazvuka visoke snage kao metoda ekstrakcije za otapala koja imaju veliku provodnost (i viskoznost) gdje nije moguće postići visokonaponske izboje.

Projekt je popularno predstavljen i javnosti putem Festivala znanosti, HRT emisije „Znanstveni krugovi”, te putem emisije HR1 „Divni novi svijet”.

ANET REŽEK JAMBRAK, redovita profesorica Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, rođena je u Zagrebu, 26. 12. 1980. Od 2019. voditeljica je Laboratorija za održivi razvoj. Njezino područje istraživanja su netoplinske i napredne toplinske tehnike procesiranja, održivost, nova hrana, Industrija 4.0, digitalizacija itd. Objavila je preko 100 značajnih znanstvenih radova s citiranošću više od 2500, (h-index 26). Dobila je mnoge nagrade: 2019. „highly cited“ istraživač (https://publons.com/awards/highly-cited/2019); 2009. i 2019. dobila je Državnu nagradu za znanost; 2016. nagrada Young Scientist – International Union of Food Science and Technology. Članica je Global Young Academy i Međunarodne akademije znanosti i tehnologije hrane.