Dvije nove publikacije o rezultatima i učincima HRZZ projekata

Na stranici Publikacije objavljene su dvije nove publikacije o rezultatima i učincima projekata koje je financirala Hrvatska zaklada za znanost. U publikaciji Scholarly Output and Impact, pripremljenoj na temelju podataka koje je prikupio Elsevier, donosimo prikaz publikacija proizašlih iz istraživačkih (IP) i uspostavnih istraživačkih projekata (UIP) u razdoblju od 2015. do 2020., a koje su evidentirane u sustavu Scopus. U publikaciji se mogu pronaći podaci o broju publikacija, citiranosti te Field-Weighted Citation Impact (FWCI) razdvojeni po područjima, institucijama, kvaliteti časopisa, vrsti suradnje i drugim kriterijima.

U publikaciji Zaklada u brojevima donosimo 20 brojčanih podataka o programima IP, UIP i DOK (Razvoj karijera mladih istraživača). Među navedenim podacima ističemo prolaznost na pojedinim natječajnim rokovima, podatke o recenzentima i vrednovateljima te o publikacijama i citiranosti. Podaci iz ove publikacije dostupni su i u obliku infografika na sljedećoj poveznici.

Hrvatska zaklada za znanost ovim putem zahvaljuje svima čiji je predani rad tijekom svih ovih godina pridonio ostvarenju ovih rezultata – voditeljima projekata i njihovim suradnicima, mladim istraživačima i njihovim mentorima, članovima panela za vrednovanje i međunarodnim recenzentima te vrednovateljima izvješća i neovisnim stručnjacima za praćenje projekata.