20 godina rada Hrvatske zaklade za znanost

Zaklada je osnovana 2001. godine, a njezina uloga jača od 2013. godine kada postaje glavni nacionalni financijer znanstvenih istraživanja i mladih istraživača. Od tada se značajno povećava financiranje Zaklade te se razvijaju novi instrumenti financiranja i međunarodna suradnja.
Do sada je Zaklada financirala više od 1200 projekata te više od 1000 mladih istraživača.

Jednostavnim grafičkim prikazima pokušat ćemo odgovoriti na najčešća pitanja vezana uz postignute rezultate u razdoblju od posljednjih pet godina koje je obilježeno redovitim raspisivanjem natječaja za istraživačke i uspostavne projekte te program razvoja karijera mladih istraživača. Pri tome koristimo podatke iz objavljenih godišnjih izvješća o radu Zaklade te bibliometrijske podatke iz Scopusove baze.

Zahvaljujemo svim voditeljima projekata, mladim istraživačima, suradnicima na projektima, članovima panela, stručnih tijela i povjerenstava, vrednovateljima te suradnicima na dosadašnjoj velikodušnoj i stručnoj podršci i suradnji.